Παρακολούθηση
Udi Wieder
Udi Wieder
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quincy: fair scheduling for distributed computing clusters
M Isard, V Prabhakaran, J Currey, U Wieder, K Talwar, A Goldberg
Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles …, 2009
12152009
Novel architectures for P2P applications: the continuous-discrete approach
M Naor, U Wieder
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 3 (3), 34-es, 2007
4212007
Heuristics for vector bin packing
R Panigrahy, K Talwar, L Uyeda, U Wieder
research. microsoft. com, 2011
2762011
Know thy neighbor's neighbor: the power of lookahead in randomized P2P networks
GS Manku, M Naor, U Wieder
Proceedings of the thirty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2004
2762004
More robust hashing: Cuckoo hashing with a stash
A Kirsch, M Mitzenmacher, U Wieder
SIAM Journal on Computing 39 (4), 1543-1561, 2010
2502010
Efficient circuit-based PSI via cuckoo hashing
B Pinkas, T Schneider, C Weinert, U Wieder
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2018
1972018
A simple fault tolerant distributed hash table
M Naor, U Wieder
Peer-to-Peer Systems II: Second International Workshop, IPTPS 2003, Berkeley …, 2003
1882003
Validating heuristics for virtual machines consolidation
S Lee, R Panigrahy, V Prabhakaran, V Ramasubramanian, K Talwar, ...
Microsoft Research, MSR-TR-2011-9, 1-14, 2011
1602011
Trace reconstruction with constant deletion probability and related results
T Holenstein, M Mitzenmacher, R Panigrahy, U Wieder
Proceedings of the nineteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2008
1192008
Maintaining privacy during user profiling
N Nice, E Wieder, B Feldbaum, S Ophir, E Shamir, Y Yacobi, A Friedman
US Patent 8,520,842, 2013
1092013
Graphical balanced allocations and the (1+ β)‐choice process
Y Peres, K Talwar, U Wieder
Random Structures & Algorithms 47 (4), 760-775, 2015
105*2015
Know thy neighbor’s neighbor: better routing for skip-graphs and small worlds
M Naor, U Wieder
International Workshop on Peer-to-Peer Systems, 269-277, 2004
932004
Scalable and dynamic quorum systems
M Naor, U Wieder
Proceedings of the twenty-second annual symposium on Principles of …, 2003
882003
Scheduling ready tasks by generating network flow graph using information receive from root task having affinities between ready task and computers for execution
M Isard, V Prabhakaran, JJ Currey, E Wieder, K Talwar
US Patent 8,332,862, 2012
872012
Lower bounds on near neighbor search via metric expansion
R Panigrahy, K Talwar, U Wieder
2010 IEEE 51st Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 805-814, 2010
832010
Balanced allocations: the weighted case
K Talwar, U Wieder
Proceedings of the thirty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2007
762007
Virtual machine packing method using scarcity
LK Uyeda, R Panigrahy, E Wieder, K Talwar
US Patent 8,464,267, 2013
732013
{vCorfu}: A {Cloud-Scale} Object Store on a Shared Log
M Wei, A Tai, CJ Rossbach, I Abraham, M Munshed, M Dhawan, J Stabile, ...
14th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2017
692017
Changing bases: Multistage optimization for matroids and matchings
A Gupta, K Talwar, U Wieder
Automata, Languages, and Programming: 41st International Colloquium, ICALP …, 2014
652014
Kinesis: A new approach to replica placement in distributed storage systems
J MacCormick, N Murphy, V Ramasubramanian, U Wieder, J Yang, ...
ACM Transactions On Storage (TOS) 4 (4), 1-28, 2009
642009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20