Παρακολούθηση
Alberto Rodrigues da Silva
Alberto Rodrigues da Silva
INESC-ID, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnico.ulisboa.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model-Driven Engineering: A Survey Supported by a Unified Conceptual Model
A Rodrigues da Silva
Computer Languages, Systems & Structures 43 (C), 139–155, 2015
6242015
UML, Metodologias e Ferramentas CASE
A Rodrigues da Silva, C Videira
Centro Atlāntico, 0
263*
Survey on cross-platforms and languages for mobile apps
A Ribeiro, A Rodrigues da Silva
Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), 2012 Eighth …, 2012
1082012
The Impact of Driving Styles on Fuel Consumption: A Data Warehouse and Data Mining based Discovery Process
JC Ferreira, J Almeida, A Rodrigues da Silva
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 16 (5), 2653-2662, 2015
1012015
Towards a reference model for surveying mobile agent systems
A Rodrigues da Silva, A Romão, D Deugo, MM Da Silva
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 4 (3), 187-231, 2001
862001
Xis-mobile: A dsl for mobile applications
A Ribeiro, A Rodrigues da Silva
Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1316-1323, 2014
752014
RSLingo: An Information Extraction Approach toward Formal Requirements Specifications
D de Almeida Ferreira, A Rodrigues da Silva
Model-Driven Requirements Engineering Workshop (MoDRE), 2012 IEEE, 2012
732012
The agent pattern for mobile agent systems
A Rodrigues da Silva, J Delgado
European Conference on Pattern Languages of Programming and Computing …, 1998
69*1998
Data Modeling and Data Analytics: A Survey from a Big Data Perspective
A Ribeiro, A Silva, A Rodrigues da Silva
Journal of Software Engineering and Applications 8 (12), 617-634, 2015
682015
Bioclimatological mapping tackling uncertainty propagation: application to mainland Portugal
T Monteiro-Henriques, MJ Martins, JO Cerdeira, P Silva, P Arsénio, ...
International Journal of Climatology, 2015
672015
Smart electric vehicle charging system
JC Ferreira, V Monteiro, JL Afonso, A Rodrigues da Silva
2011 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 758-763, 2011
672011
XIS-UML profile for extreme modeling interactive systems
A Rodrigues da Silva, J Saraiva, R Silva, C Martins
Model-Based Methodologies for Pervasive and Embedded Software, 2007. MOMPES …, 2007
64*2007
Linguistic Patterns and Linguistic Styles for Requirements Specification (I): An Application Case with the Rigorous RSL/Business-Level Language
A Rodrigues da Silva
EuroPLoP'2017, 2017
60*2017
Integration of RE and MDE paradigms: the ProjectIT approach and tools
A Rodrigues da Silva, J Saraiva, D Ferreira, R Silva, C Videira
IET software 1 (6), 294-314, 2007
602007
Business process modeling with UML
N Castela, J Tribolet, A Rodrigues da Silva, A Guerra
ICEIS (2), 679-685, 2001
512001
Evaluation of XIS-Mobile, a domain specific language for mobile application development
A Ribeiro, A Rodrigues da Silva
Journal of Software Engineering and Applications 7 (11), 906, 2014
502014
RSL-IL: An Interlingua for Formally Documenting Requirements
D Ferreira, A Rodrigues da Silva
Proc. of the of Third IEEE International Workshop on Model-Driven …, 2013
45*2013
Espaço de Agentes – Suporte, Desenvolvimento e Gestão de Aplicações Baseadas em Agentes, Dinâmicas e Distribuídas, Tese de Doutoramento e Artigos Associados
A Rodrigues da Silva, J Delgado (Supervisor)
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 1998
44*1998
Collaborative Requirements Elicitation with Visualization Techniques
D Duarte, C Farinha, MM da Silva, A Rodrigues da Silva
21th IEEE International Conference on Collaboration Technologies and …, 2012
422012
Analyzing Privacy Policies based on a Privacy-Aware Profile: the Facebook and LinkedIn case studies
J Caramujo, A Rodrigues da Silva
Proceedings of IEEE CBI'2015, 2015
412015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20