Παρακολούθηση
Stavros Kassinos
Stavros Kassinos
Άλλα ονόματαS.C. Kassinos, S. Kassinos, Stavros C. Kassinos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Molecular simulation of water in carbon nanotubes
A Alexiadis, S Kassinos
Chemical reviews 108 (12), 5014-5034, 2008
5472008
One-point turbulence structure tensors
SC Kassinos, WC Reynolds, MM Rogers
Journal of Fluid Mechanics 428, 213-248, 2001
2042001
Particle deposition in a realistic geometry of the human conducting airways: Effects of inlet velocity profile, inhalation flowrate and electrostatic charge
PG Koullapis, SC Kassinos, MP Bivolarova, AK Melikov
Journal of biomechanics 49 (11), 2201-2212, 2016
1472016
One-point modelling of rapidly deformed homogeneous turbulence
WC Reynolds, SC Kassinos
Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and …, 1995
1371995
A structure-based model for the rapid distortion of homogeneous turbulence
SC Kassinos
Stanford University, 1995
1351995
Three dimensional flow around a circular cylinder confined in a plane channel
N Kanaris, D Grigoriadis, S Kassinos
Physics of fluids 23 (6), 2011
1222011
Thermal conduction in magnetized turbulent gas
J Cho, A Lazarian, A Honein, B Knaepen, S Kassinos, P Moin
The Astrophysical Journal 589 (2), L77, 2003
1162003
The density of water in carbon nanotubes
A Alexiadis, S Kassinos
Chemical Engineering Science 63 (8), 2047-2056, 2008
1152008
The European Integrated Tokamak Modelling (ITM) effort: achievements and first physics results
GL Falchetto, D Coster, R Coelho, BD Scott, L Figini, D Kalupin, E Nardon, ...
Nuclear Fusion 54 (4), 043018, 2014
1022014
Regional aerosol deposition in the human airways: The SimInhale benchmark case and a critical assessment of in silico methods
P Koullapis, SC Kassinos, J Muela, C Perez-Segarra, J Rigola, ...
European Journal of Pharmaceutical Sciences 113, 77-94, 2018
932018
Magnetohydrodynamic turbulence at moderate magnetic Reynolds number
B Knaepen, S Kassinos, D Carati
Journal of Fluid Mechanics 513, 199-220, 2004
922004
Self-diffusivity, hydrogen bonding and density of different water models in carbon nanotubes
A Alexiadis, S Kassinos
Molecular Simulation 34 (7), 671-678, 2008
752008
Effects of selective water withdrawal schemes on thermal stratification in Kouris Dam in Cyprus
S Ma, SC Kassinos, D Fatta Kassinos, E Akylas
Lakes & Reservoirs: Research & Management 13 (1), 51-61, 2008
562008
MHD flow past a circular cylinder using the immersed boundary method
DGE Grigoriadis, IE Sarris, SC Kassinos
Computers & Fluids 39 (2), 345-358, 2010
552010
Targeting inhaled aerosol delivery to upper airways in children: Insight from computational fluid dynamics (CFD)
P Das, E Nof, I Amirav, SC Kassinos, J Sznitman
PloS one 13 (11), e0207711, 2018
542018
An efficient computational fluid-particle dynamics method to predict deposition in a simplified approximation of the deep lung
PG Koullapis, P Hofemeier, J Sznitman, SC Kassinos
European Journal of Pharmaceutical Sciences 113, 132-144, 2018
522018
Experimental methods for flow and aerosol measurements in human airways and their replicas
F Lizal, J Jedelsky, K Morgan, K Bauer, J Llop, U Cossio, S Kassinos, ...
European Journal of Pharmaceutical Sciences 113, 95-131, 2018
522018
Three-dimensional numerical simulations of magnetohydrodynamic flow around a confined circular cylinder under low, moderate, and strong magnetic fields
N Kanaris, X Albets, D Grigoriadis, S Kassinos
Physics of Fluids 25 (7), 2013
512013
In silico assessment of mouth-throat effects on regional deposition in the upper tracheobronchial airways
PG Koullapis, L Nicolaou, SC Kassinos
Journal of Aerosol Science 117, 164-188, 2018
502018
Towards whole-lung simulations of aerosol deposition: A model of the deep lung
PG Koullapis, FS Stylianou, J Sznitman, B Olsson, SC Kassinos
Journal of Aerosol Science 144, 105541, 2020
492020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20