Παρακολούθηση
Xin Jin
Xin Jin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pku.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NetCache: Balancing Key-Value Stores with Fast In-Network Caching
X Jin, X Li, H Zhang, R Soulé, J Lee, N Foster, C Kim, I Stoica
ACM SOSP, 2017
5892017
Dynamic scheduling of network updates
X Jin, HH Liu, R Gandhi, S Kandula, R Mahajan, M Zhang, J Rexford, ...
ACM SIGCOMM, 2014
5002014
SoftCell: Scalable and flexible cellular core network architecture
X Jin, LE Li, L Vanbever, J Rexford
ACM CoNEXT, 2013
4852013
NetChain: Scale-Free Sub-RTT Coordination
X Jin, X Li, H Zhang, N Foster, J Lee, R Soulé, C Kim, I Stoica
USENIX NSDI, 2018
2982018
SketchVisor: Robust Network Measurement for Software Packet Processing
Q Huang, X Jin, PPC Lee, R Li, L Tang, YC Chen, G Zhang
ACM SIGCOMM, 2017
2582017
AWStream: Adaptive wide-area streaming analytics
B Zhang, X Jin, S Ratnasamy, J Wawrzynek, EA Lee
ACM SIGCOMM, 2018
2132018
CoVisor: A compositional hypervisor for software-defined networks
X Jin, J Gossels, J Rexford, D Walker
USENIX NSDI, 2015
2102015
Can accurate predictions improve video streaming in cellular networks?
XK Zou, J Erman, V Gopalakrishnan, E Halepovic, R Jana, X Jin, ...
ACM HotMobile, 2015
2022015
Optimizing bulk transfers with software-defined optical WAN
X Jin, Y Li, D Wei, S Li, J Gao, L Xu, G Li, W Xu, J Rexford
ACM SIGCOMM, 2016
1582016
DistCache: Provable load balancing for large-scale storage systems with distributed caching
Z Liu, Z Bai, Z Liu, X Li, C Kim, V Braverman, X Jin, I Stoica
USENIX FAST, 2019
1522019
Neural packet classification
E Liang, H Zhu, X Jin, I Stoica
ACM SIGCOMM, 2019
1212019
Jaqen: A High-Performance Switch-Native Approach for Detecting and Mitigating Volumetric DDoS Attacks with Programmable Switches
Z Liu, H Namkung, G Nikolaidis, J Lee, C Kim, X Jin, V Braverman, M Yu, ...
USENIX Security, 2021
1102021
Flash: Efficient dynamic routing for offchain networks
P Wang, H Xu, X Jin, T Wang
ACM CoNEXT, 2019
1082019
PipeSwitch: Fast Pipelined Context Switching for Deep Learning Applications
Z Bai, Z Zhang, Y Zhu, X Jin
USENIX OSDI, 2020
842020
ASAP: Fast, Approximate Graph Pattern Mining at Scale
AP Iyer, Z Liu, X Jin, S Venkataraman, V Braverman, I Stoica
USENIX OSDI, 2018
792018
Network Planning with Deep Reinforcement Learning
H Zhu, V Gupta, SS Ahuja, Y Tian, Y Zhang, X Jin
ACM SIGCOMM, 2021
752021
Harmonia: Near-linear scalability for replicated storage with in-network conflict detection
H Zhu, Z Bai, J Li, E Michael, DRK Ports, I Stoica, X Jin
Proceedings of the VLDB Endowment, 2019
712019
Programmable Packet Scheduling with a Single Queue
Z Yu, C Hu, J Wu, X Sun, V Braverman, M Chowdhury, Z Liu, X Jin
ACM SIGCOMM, 2021
692021
NetLock: Fast, Centralized Lock Management Using Programmable Switches
Z Yu, Y Zhang, V Braverman, M Chowdhury, X Jin
ACM SIGCOMM, 2020
692020
Is Network the Bottleneck of Distributed Training?
Z Zhang, C Chang, H Lin, Y Wang, R Arora, X Jin
ACM NetAI, 2020
652020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20