Παρακολούθηση
Sotiroudis TG
Sotiroudis TG
Emeritus Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eie.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A malachite green colorimetric assay for protein phosphatase activity
TP Geladopoulos, TG Sotiroudis, AE Evangelopoulos
Analytical biochemistry 192 (1), 112-116, 1991
4371991
Chemical analysis of Greek pollen-Antioxidant, antimicrobial and proteasome activation properties
K Graikou, S Kapeta, N Aligiannis, G Sotiroudis, N Chondrogianni, ...
Chemistry Central Journal 5, 1-9, 2011
2062011
Health aspects of Spirulina (Arthrospira) microalga food supplement
TG Sotiroudis, GT Sotiroudis
Journal of the Serbian Chemical Society 78 (3), 395-405, 2013
1212013
CHEMICAL ANALYSIS, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THREE GREEK CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS) CULTIVARS
G Sotiroudis, E Melliou, TG Sotiroudis, I Chinou
Journal of Food Biochemistry 34, 61-78, 2010
1082010
The presence of oxidizing enzyme activities in virgin olive oil
MD Georgalaki, TG Sotiroudis, A Xenakis
Journal of the American Oil Chemists' Society 75, 155-159, 1998
1001998
Oxidative stability and radical scavenging activity of extra virgin olive oils: An electron paramagnetic resonance spectroscopy study
V Papadimitriou, TG Sotiroudis, A Xenakis, N Sofikiti, V Stavyiannoudaki, ...
Analytica Chimica Acta 573, 453-458, 2006
992006
Colloidal structures in natural oils
A Xenakis, V Papadimitriou, TG Sotiroudis
Current opinion in colloid & interface science 15 (1-2), 55-60, 2010
972010
Biocompatible microemulsions based on limonene: Formulation, structure, and applications
V Papadimitriou, S Pispas, S Syriou, A Pournara, M Zoumpanioti, ...
Langmuir 24 (7), 3380-3386, 2008
912008
Anticarcinogenic compounds of olive oil and related biomarkers
TG Sotiroudis, SA Kyrtopoulos
European Journal of Nutrition 47, 69-72, 2008
852008
Olive oil microemulsions: enzymatic activities and structural characteristics
V Papadimitriou, TG Sotiroudis, A Xenakis
Langmuir 23 (4), 2071-2077, 2007
702007
Acidic polysaccharides of Arthrospira (Spirulina) platensis induce the synthesis of TNF-α in RAW macrophages
ML Parages, RM Rico, RT Abdala-Díaz, M Chabrillón, TG Sotiroudis, ...
Journal of applied phycology 24, 1537-1546, 2012
662012
Characterization of a 13‐lipoxygenase from virgin olive oil and oil bodies of olive endosperms
MD Georgalaki, A Bachmann, TG Sotiroudis, A Xenakis, A Porzel, ...
Lipid/Fett 100 (12), 554-560, 1998
641998
Fatty Acids, Sterols, Phenols and Antioxidant Activity of Phoenix theophrasti Fruits Growing in Crete, Greece
CC Liolios, GT Sotiroudis, I Chinou
Plant foods for human nutrition 64, 52-61, 2009
622009
Development of a microemulsion for encapsulation and delivery of gallic acid. The role of chitosan
E Mitsou, V Pletsa, GT Sotiroudis, P Panine, M Zoumpanioti, A Xenakis
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 190, 110974, 2020
482020
Phycocyanobilin, a bioactive tetrapyrrolic compound of blue-green alga Spirulina, binds with high affinity and competes with bilirubin for binding on human serum albumin
SL Minic, M Milcic, D Stanic-Vucinic, M Radibratovic, TG Sotiroudis, ...
Rsc Advances 5 (76), 61787-61798, 2015
372015
Antioxidant properties of fruits and vegetables shots and juices: An electron paramagnetic resonance study
ED Tzika, V Papadimitriou, TG Sotiroudis, A Xenakis
Food Biophysics 3, 48-53, 2008
362008
Partial purification and characterization of peroxidase from olives (Olea europaea cv. Koroneiki)
ED Tzika, TG Sotiroudis, V Papadimitriou, A Xenakis
European Food Research and Technology 228, 487-495, 2009
342009
A new homogeneous enzyme immunoassay for thyroxine using glycogen phosphorylase b–thyroxine conjugates
CD Karapitta, A Xenakis, A Papadimitriou, TG Sotiroudis
Clinica chimica acta 308 (1-2), 99-106, 2001
342001
Structure and dynamics of veiled virgin olive oil: Influence of production conditions and relation to its antioxidant capacity
V Papadimitriou, M Dulle, W Wachter, TG Sotiroudis, O Glatter, A Xenakis
Food Biophysics 8, 112-121, 2013
332013
Interaction of flavonoids with rabbit muscle phosphorylase kinase
SM Kyriakidis, TG Sotiroudis, AE Evangelopoulos
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure and Molecular …, 1986
331986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20