Παρακολούθηση
Vayenas Dimitris
Vayenas Dimitris
Professor, Department of Chemical Engineering, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hydrogenotrophic denitrification of potable water: a review
KA Karanasios, IA Vasiliadou, S Pavlou, DV Vayenas
Journal of Hazardous Materials 180 (1-3), 20-37, 2010
3822010
Single cell oil production from rice hulls hydrolysate
CN Economou, G Aggelis, S Pavlou, DV Vayenas
Bioresource technology 102 (20), 9737-9742, 2011
2332011
Removal of Mn and simultaneous removal of NH3, Fe and Mn from potable water using a trickling filter
A Gouzinis, N Kosmidis, DV Vayenas, G Lyberatos
Water research 32 (8), 2442-2450, 1998
1981998
Removal of ammonium, iron and manganese from potable water in biofiltration units: a review
AG Tekerlekopoulou, S Pavlou, DV Vayenas
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 88 (5), 751-773, 2013
1972013
Olive mill waste composting: A review
AKMMB Chowdhury, CS Akratos, DV Vayenas, S Pavlou
International Biodeterioration & Biodegradation 85, 108-119, 2013
1962013
Semi-solid state fermentation of sweet sorghum for the biotechnological production of single cell oil
CN Economou, A Makri, G Aggelis, S Pavlou, DV Vayenas
Bioresource technology 101 (4), 1385-1388, 2010
1862010
The role of clays, clay minerals and clay-based materials for nitrate removal from water systems: A review
CV Lazaratou, DV Vayenas, D Papoulis
Applied Clay Science 185, 105377, 2020
1802020
Ammonia, iron and manganese removal from potable water using trickling filters
AG Tekerlekopoulou, DV Vayenas
Desalination 210 (1-3), 225-235, 2007
1552007
Modeling of single‐cell oil production under nitrogen‐limited and substrate inhibition conditions
CN Economou, G Aggelis, S Pavlou, DV Vayenas
Biotechnology and bioengineering 108 (5), 1049-1055, 2011
1412011
Removal of iron from potable water using a trickling filter
GD Michalakos, JM Nieva, DV Vayenas, G Lyberatos
Water research 31 (5), 991-996, 1997
1411997
Biological chromium (VI) reduction using a trickling filter
E Dermou, A Velissariou, D Xenos, DV Vayenas
Journal of hazardous materials 126 (1-3), 78-85, 2005
1402005
Biological phenol removal using suspended growth and packed bed reactors
G Tziotzios, M Teliou, V Kaltsouni, G Lyberatos, DV Vayenas
Biochemical engineering journal 26 (1), 65-71, 2005
1342005
Pretreatment of textile industry wastewaters with ozone
M Tzitzi, DV Vayenas, G Lyberatos
Water Science and Technology 29 (9), 151-160, 1994
1201994
A kinetic study of hydrogenotrophic denitrification
IA Vasiliadou, S Pavlou, DV Vayenas
Process Biochemistry 41 (6), 1401-1408, 2006
1172006
Simultaneous biological removal of ammonia, iron and manganese from potable water using a trickling filter
AG Tekerlekopoulou, DV Vayenas
Biochemical Engineering Journal 39 (1), 215-220, 2008
1162008
Chromium removal in constructed wetlands: a review
MY Sultana, CS Akratos, S Pavlou, DV Vayenas
International Biodeterioration & Biodegradation 96, 181-190, 2014
1072014
Treatment of olive mill wastewater in pilot-scale vertical flow constructed wetlands
E Herouvim, CS Akratos, A Tekerlekopoulou, DV Vayenas
Ecological engineering 37 (6), 931-939, 2011
1052011
Treatment of printing ink wastewater using electrocoagulation
KP Papadopoulos, R Argyriou, CN Economou, N Charalampous, ...
Journal of environmental management 237, 442-448, 2019
1042019
Zeolite as a potential medium for ammonium recovery and second cheese whey treatment
A Kotoulas, D Agathou, IE Triantaphyllidou, TI Tatoulis, CS Akratos, ...
Water 11 (1), 136, 2019
972019
Physico-chemical and biological iron removal from potable water
AG Tekerlekopoulou, IA Vasiliadou, DV Vayenas
Biochemical Engineering Journal 31 (1), 74-83, 2006
922006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20