Παρακολούθηση
Daniel Sempere-Torres
Daniel Sempere-Torres
Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia. Universitat Politècnica de Catalunya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα crahi.upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compilation of data on European flash floods
E Gaume, V Bain, P Bernardara, O Newinger, M Barbuc, A Bateman, ...
Journal of Hydrology 367 (1-2), 70-78, 2009
7712009
Kinetic energy of rain and its functional relationship with intensity
C Salles, J Poesen, D Sempere-Torres
Journal of Hydrology 257 (1-4), 256-270, 2002
2632002
A general formulation for raindrop size distribution
D Sempere Torres, JM Porrà, JD and Creutin
J. Appl. Meteor 33 (12), 1494-1502, 1994
259*1994
REAL—Ensemble radar precipitation estimation for hydrology in a mountainous region
U Germann, M Berenguer, D Sempere‐Torres, M Zappa
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A journal of the …, 2009
2552009
A non-parametric automatic blending methodology to estimate rainfall fields from rain gauge and radar data
CA Velasco-Forero, D Sempere-Torres, EF Cassiraga, ...
Advances in Water Resources 32 (7), 986-1002, 2009
2512009
The great Colorado flood of September 2013
D Gochis, R Schumacher, K Friedrich, N Doesken, M Kelsch, J Sun, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 96 (9), 1461-1487, 2015
2342015
Changes in the hydrological response of a small Mediterranean basin a year after a wildfire
J Lavabre, DS Torres, F Cernesson
Journal of Hydrology 142 (1-4), 273-299, 1993
1751993
A fuzzy logic technique for identifying nonprecipitating echoes in radar scans
M Berenguer, D Sempere-Torres, C Corral, R Sánchez-Diezma
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 23 (9), 1157-1180, 2006
1732006
Identification of the bright band through the analysis of volumetric radar data
R Sánchez‐Diezma, I Zawadzki, D Sempere‐Torres
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 105 (D2), 2225-2236, 2000
1342000
Hydrological validation of a radar-based nowcasting technique
M Berenguer, C Corral, R Sánchez-Diezma, D Sempere-Torres
Journal of Hydrometeorology 6 (4), 532-549, 2005
1282005
A general approach to double-moment normalization of drop size distributions
GW Lee, I Zawadzki, W Szyrmer, D Sempere-Torres, R Uijlenhoet
Journal of applied meteorology 43 (2), 264-281, 2004
1282004
Experimental evidence of a general description for raindrop size distribution properties
D Sempere‐Torres, JM Porrà, JD Creutin
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 103 (D2), 1785-1797, 1998
1161998
Experimental evidence of a general description for raindrop size distribution properties
D Sempere‐Torres, JM Porrà, JD Creutin
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 103 (D2), 1785-1797, 1998
1161998
Experimental evidence of a general description for raindrop size distribution properties
D Sempere‐Torres, JM Porrà, JD Creutin
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 103 (D2), 1785-1797, 1998
1161998
SBMcast–An ensemble nowcasting technique to assess the uncertainty in rainfall forecasts by Lagrangian extrapolation
M Berenguer, D Sempere-Torres, GGS Pegram
Journal of Hydrology 404 (3-4), 226-240, 2011
1022011
Geostatistical radar-raingauge combination with nonparametric correlograms: methodological considerations and application in Switzerland
R Schiemann, R Erdin, M Willi, C Frei, M Berenguer, D Sempere-Torres
Hydrology and Earth System Sciences 15 (5), 1515-1536, 2011
782011
Use of weather radar for combined sewer overflows monitoring and control
D Sempere-Torres, C Corral, J Raso, P Malgrat
Journal of Environmental Engineering 125 (4), 372-380, 1999
681999
Quantification of soil detachment by raindrop impact: performance of classical formulae of kinetic energy in Mediterranean storms
DS Torres, C Salles, JD Creutin, G Delrieu
IAHS Publ 210, 115-124, 1992
671992
Integration of research advances in modelling and monitoring in support of WFD river basin management planning in the context of climate change
P Quevauviller, D Barceló, M Beniston, S Djordjevic, RJ Harding, ...
Science of the Total Environment 440, 167-177, 2012
562012
Analytical solutions to sampling effects in drop size distribution measurements during stationary rainfall: Estimation of bulk rainfall variables
R Uijlenhoet, JM Porrà, DS Torres, JD Creutin
Journal of Hydrology 328 (1-2), 65-82, 2006
542006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20