Παρακολούθηση
Magnus Sahlgren
Magnus Sahlgren
AI Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ai.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Word-Space Model: Using distributional analysis to represent syntagmatic and paradigmatic relations between words in high-dimensional vector spaces
M Sahlgren
Institutionen för lingvistik, 2006
9392006
The distributional hypothesis
M Sahlgren
Italian Journal of Linguistics 20, 33-53, 2008
8072008
An introduction to random indexing
M Sahlgren
Methods and applications of semantic indexing workshop at the 7th …, 2005
6402005
Permutations as a means to encode order in word space
M Sahlgren, A Holst, P Kanerva
The 30th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci'08), 23-26 …, 2008
2252008
Using bag-of-concepts to improve the performance of support vector machines in text categorization
M Sahlgren, R Cöster
The 20th international conference on Computational Linguistics (COLING'04), 2004
1982004
From words to understanding
J Karlgren, M Sahlgren
CSLI publications, 2001
1882001
Semantic re-tuning with contrastive tension
F Carlsson, E Gogoulou, E Ylipää, A Cuba Gyllensten, M Sahlgren
International Conference on Learning Representations, 2021, 2021
1422021
Automatic bilingual lexicon acquisition using random indexing of parallel corpora
M Sahlgren, J Karlgren
Natural language engineering 11 (3), 327-341, 2005
1042005
Vector-based semantic analysis: Representing word meanings based on random labels
M Sahlgren
Semantic Knowledge Acquisition and Categorisation Workshop at ESSLLI XIII …, 2001
1042001
The Effects of Data Size and Frequency Range on Distributional Semantic Models
M Sahlgren, A Lenci
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 975-980, 2016
882016
Encoding sequential information in semantic space models: Comparing holographic reduced representation and random permutation
G Recchia, M Sahlgren, P Kanerva, MN Jones
Computational intelligence and neuroscience 2015 (1), 986574, 2015
832015
Annotating speaker stance in discourse: the Brexit Blog Corpus
V Simaki, C Paradis, M Skeppstedt, M Sahlgren, K Kucher, A Kerren
Corpus Linguistics and Linguistic Theory 16 (2), 215-248, 2020
572020
A comparative evaluation and analysis of three generations of Distributional Semantic Models
A Lenci, M Sahlgren, P Jeuniaux, A Cuba Gyllensten, M Miliani
Language resources and evaluation 56 (4), 1269-1313, 2022
522022
Cross-lingual and multilingual clip
F Carlsson, P Eisen, F Rekathati, M Sahlgren
Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference …, 2022
502022
Encoding sequential information in vector space models of semantics: Comparing holographic reduced representation and random permutation
G Recchia, M Jones, M Sahlgren, P Kanerva
Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 32 (32), 2010
492010
Usefulness of sentiment analysis
J Karlgren, M Sahlgren, F Olsson, F Espinoza, O Hamfors
European Conference on Information Retrieval, 426-435, 2012
482012
Active learning and visual analytics for stance classification with ALVA
K Kucher, C Paradis, M Sahlgren, A Kerren
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 7 (3), 1-31, 2017
472017
Finding semantically related words in Dutch: Co-occurrences versus syntactic contexts
Y Peirsman, K Heylen, D Speelman
Proceedings of the CoSMO workshop, Roskilde, Denmark, 9-16, 2007
472007
Detecting linguistic markers of violent extremism in online environments
F Johansson, L Kaati, M Sahlgren
Artificial intelligence: Concepts, methodologies, tools, and applications …, 2017
442017
Visual analysis of online social media to open up the investigation of stance phenomena
K Kucher, T Schamp-Bjerede, A Kerren, C Paradis, M Sahlgren
Information Visualization 15 (2), 93-116, 2016
402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20