Παρακολούθηση
José Miguel Rojas
José Miguel Rojas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Do automatically generated unit tests find real faults? an empirical study of effectiveness and challenges (t)
S Shamshiri, R Just, JM Rojas, G Fraser, P McMinn, A Arcuri
2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2015
2222015
Combining multiple coverage criteria in search-based unit test generation
JM Rojas, J Campos, M Vivanti, G Fraser, A Arcuri
Search-Based Software Engineering: 7th International Symposium, SSBSE 2015 …, 2015
972015
A detailed investigation of the effectiveness of whole test suite generation
JM Rojas, M Vivanti, A Arcuri, G Fraser
Empirical Software Engineering 22, 852-893, 2017
952017
Seeding strategies in search‐based unit test generation
JM Rojas, G Fraser, A Arcuri
Software Testing, Verification and Reliability 26 (5), 366-401, 2016
852016
Random or genetic algorithm search for object-oriented test suite generation?
S Shamshiri, JM Rojas, G Fraser, P McMinn
Proceedings of the 2015 annual conference on genetic and evolutionary …, 2015
682015
Automated accessibility testing of mobile apps
MM Eler, JM Rojas, Y Ge, G Fraser
2018 IEEE 11th International Conference on Software Testing, Verification …, 2018
632018
Automated unit test generation during software development: A controlled experiment and think-aloud observations
JM Rojas, G Fraser, A Arcuri
Proceedings of the 2015 international symposium on software testing and …, 2015
572015
Generating unit tests with descriptive names or: Would you name your children thing1 and thing2?
E Daka, JM Rojas, G Fraser
Proceedings of the 26th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2017
552017
Teaching software testing concepts using a mutation testing game
BS Clegg, JM Rojas, G Fraser
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering …, 2017
542017
Code defenders: a mutation testing game
JM Rojas, G Fraser
2016 IEEE Ninth International Conference on Software Testing, Verification …, 2016
532016
Code defenders: crowdsourcing effective tests and subtle mutants with a mutation testing game
JM Rojas, TD White, BS Clegg, G Fraser
2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2017
432017
Gamifying a software testing course with code defenders
G Fraser, A Gambi, M Kreis, JM Rojas
Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science …, 2019
362019
Software testing
G Fraser, JM Rojas
Handbook of Software Engineering, 123-192, 2019
362019
How do automatically generated unit tests influence software maintenance?
S Shamshiri, JM Rojas, JP Galeotti, N Walkinshaw, G Fraser
2018 IEEE 11th international conference on software testing, verification …, 2018
262018
Random or evolutionary search for object‐oriented test suite generation?
S Shamshiri, JM Rojas, L Gazzola, G Fraser, P McMinn, L Mariani, ...
Software Testing, Verification and Reliability 28 (4), e1660, 2018
222018
Compositional symbolic execution through program specialization
JM Rojas, CS Pasareanu
BYTECODE’13 (ETAPS), 2013
212013
Test case generation by symbolic execution: Basic concepts, a clp-based instance, and actor-based concurrency
E Albert, P Arenas, M Gómez-Zamalloa, JM Rojas
Formal Methods for Executable Software Models: 14th International School on …, 2014
182014
Parallel simulation of NEPs on clusters
CN Navarrete, M de la Cruz Echeandia, EA Rey, AO de la Puente, ...
2011 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and …, 2011
142011
Compositional CLP-based test data generation for imperative languages
E Albert, M Gómez-Zamalloa, JM Rojas, G Puebla
Logic-Based Program Synthesis and Transformation: 20th International …, 2011
132011
Teaching mutation testing using gamification
JM Rojas, G Fraser
European Conference on Software Engineering Education (ECSEE), 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20