Παρακολούθηση
Kurt Portelli
Kurt Portelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα research.gla.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Leveraging edge computing through collaborative machine learning
K Portelli, C Anagnostopoulos
2017 5th International Conference on Future Internet of Things and Cloud …, 2017
262017
The case for graph-based recommendations
I Popescu, K Portelli, C Anagnostopoulos, N Ntarmos
2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 4819-4821, 2017
72017
A Systematic Review of the Potential of Machine Learning and Data Science in Primary and Secondary Education
P Donaldson, N Ntarmos, K Portelli
Royal Society, 2017
52017
Distributed Statistical Learning and Knowledge Diffusion in IoT Environments
CA Kurt Portelli
University of Glasgow, 2016
2016
Out-of-core rendering of massive data sets
K Portelli, MS Spina, K Bugeja
University of Malta, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5