Παρακολούθηση
nathalie theret
nathalie theret
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-rennes1.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interleukin‐33 overexpression is associated with liver fibrosis in mice and humans
P Marvie, M Lisbonne, A L’Helgoualc’h, M Rauch, B Turlin, L Preisser, ...
Journal of cellular and molecular medicine 14 (6b), 1726-1739, 2010
3032010
ADAM12 in human liver cancers: TGF‐β‐regulated expression in stellate cells is associated with matrix remodeling
H Le Pabic, D Bonnier, UM Wewer, A Coutand, O Musso, G Baffet, ...
Hepatology 37 (5), 1056-1066, 2003
2482003
Increased extracellular matrix remodeling is associated with tumor progression in human hepatocellular carcinomas
N Théret, O Musso, B Turlin, D Lotrian, P Bioulac-Sage, JP Campion, ...
Hepatology 34 (1), 82-88, 2001
2392001
Gene and protein characterization of the human glutathione S-transferase kappa and evidence for a peroxisomal localization
F Morel, C Rauch, E Petit, A Piton, N Theret, B Coles, A Guillouzo
Journal of biological chemistry 279 (16), 16246-16253, 2004
1972004
Fibrillar collagen scoring by second harmonic microscopy: a new tool in the assessment of liver fibrosis
L Gailhouste, Y Le Grand, C Odin, D Guyader, B Turlin, F Ezan, Y Désille, ...
Journal of hepatology 52 (3), 398-406, 2010
1812010
MMP2 activation by collagen I and concanavalin A in cultured human hepatic stellate cells
N Théret, K Lehti, O Musso, B Clément
Hepatology 30 (2), 462-468, 1999
1751999
Imbalance between matrix metalloproteinases (MMP-9 and MMP-2) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMP-1 and TIMP-2) in acute respiratory distress syndrome patients
J Lanchou, M Corbel, M Tanguy, N Germain, E Boichot, N Theret, ...
Critical care medicine 31 (2), 536-542, 2003
1662003
Collagen XVIII is localized in sinusoids and basement membrane zones and expressed by hepatocytes and activated stellate cells in fibrotic human liver
O Musso, M Rehn, J Saarela, N Théret, J Liétard, E Hintikka, D Lotrian, ...
Hepatology 28 (1), 98-107, 1998
1371998
The disintegrin and metalloproteinase ADAM12 contributes to TGF-β signaling through interaction with the type II receptor
A Atfi, E Dumont, F Colland, D Bonnier, A L'Helgoualc'h, C Prunier, ...
The Journal of cell biology 178 (2), 201-208, 2007
1332007
Activation of matrix metalloproteinase-2 from hepatic stellate cells requires interactions with hepatocytes.
N Theret, O Musso, A L'Helgoualc'h, B Clement
The American journal of pathology 150 (1), 51, 1997
1231997
Molecular and tissue alterations of collagens in fibrosis
S Ricard-Blum, G Baffet, N Théret
Matrix Biology 68, 122-149, 2018
1222018
TGFβ signaling intersects with CD103 integrin signaling to promote T-lymphocyte accumulation and antitumor activity in the lung tumor microenvironment
M Boutet, L Gauthier, M Leclerc, G Gros, V De Montpreville, N Théret, ...
Cancer research 76 (7), 1757-1769, 2016
1072016
Differential expression and origin of membrane-type 1 and 2 matrix metalloproteinases (MT-MMPs) in association with MMP2 activation in injured human livers
N Théret, O Musso, A L'Helgoualc'h, JP Campion, B Clément
The American journal of pathology 153 (3), 945-954, 1998
1031998
Mechanism in the sequential control of cell morphology and S phase entry by epidermal growth factor involves distinct MEK/ERK activations
C Rescan, A Coutant, H Talarmin, N Theret, D Glaise, ...
Molecular Biology of the Cell 12 (3), 725-738, 2001
1022001
Tumor progression is associated with a significant decrease in the expression of the endostatin precursor collagen XVIII in human hepatocellular carcinomas
O Musso, M Rehn, N Théret, B Turlin, P Bioulac-Sage, D Lotrian, ...
Cancer research 61 (1), 45-49, 2001
1012001
In situ detection of matrix metalloproteinase-2 (MMP2) and the metalloproteinase inhibitor TIMP2 transcripts in human primary hepatocellular carcinoma and in liver metastasis
O Musso, N Théret, JP Campion, B Turlin, S Milani, C Grappone, ...
Journal of hepatology 26 (3), 593-605, 1997
1011997
CX3CL1/fractalkine shedding by human hepatic stellate cells: contribution to chronic inflammation in the liver
K Bourd‐Boittin, L Basset, D Bonnier, A L’Helgoualc’h, M Samson, ...
Journal of Cellular and Molecular Medicine 13 (8a), 1526-1535, 2009
972009
TNFα‐mediated extracellular matrix remodeling is required for multiple division cycles in rat hepatocytes
AL Sérandour, P Loyer, D Garnier, B Courselaud, N Théret, D Glaise, ...
Hepatology 41 (3), 478-486, 2005
972005
CXCR7 is up-regulated in human and murine hepatocellular carcinoma and is specifically expressed by endothelial cells
J Monnier, M Boissan, A L’Helgoualc’h, ML Lacombe, B Turlin, ...
European journal of cancer 48 (1), 138-148, 2012
892012
Protease profiling of liver fibrosis reveals the ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 1 as a central activator of transforming growth factor beta
K Bourd-Boittin, D Bonnier, A Leyme, B Mari, P Tuffery, M Samson, F Ezan, ...
Hepatology 54 (6), 2173-2184, 2011
892011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20