Παρακολούθηση
Farshad Khorrami
Farshad Khorrami
Professor of Electrical and Computer Engineering, NYU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Decentralized adaptive control of a class of large-scale interconnected nonlinear systems
S Jain, F Khorrami
IEEE Transactions on Automatic Control 42 (2), 136-154, 1997
3021997
Modeling and adaptive nonlinear control of electric motors
F Khorrami, P Krishnamurthy, H Melkote
Springer Science & Business Media, 2003
2502003
Decentralized adaptive output feedback design for large-scale nonlinear systems
S Jain, F Khorrami
IEEE Transactions on Automatic Control 42 (5), 729-735, 1997
2131997
Dynamic high-gain scaling: state and output feedback with application to systems with ISS appended dynamics driven by all states
P Krishnamurthy, F Khorrami
IEEE Transactions on Automatic Control 49 (12), 2219-2239, 2004
1852004
Global output feedback tracking for nonlinear systems in generalized output-feedback canonical form
P Krishnamurthy, F Khorrami, ZP Jiang
IEEE Transactions on Automatic Control 47 (5), 814-819, 2002
1682002
Integrated micro-strip antenna apparatus and a system utilizing the same for wireless communications for sensing and actuation purposes
F Khorrami, NK Das
US Patent 5,970,393, 1999
1481999
Global high-gain-based observer and backstepping controller for generalized output-feedback canonical form
P Krishnamurthy, F Khorrami, RS Chandra
IEEE Transactions on Automatic Control 48 (12), 2277-2283, 2003
1442003
Adaptive nonlinear excitation control of power systems with unknown interconnections
S Jain, F Khorrami, B Fardanesh
IEEE Transactions on Control Systems Technology 2 (4), 436-446, 1994
1311994
A dynamic high-gain design for prescribed-time regulation of nonlinear systems
P Krishnamurthy, F Khorrami, M Krstic
Automatica 115, 108860, 2020
1262020
Adaptive control of systems with backlash hysteresis at the input
NJ Ahmad, F Khorrami
Proceedings of the 1999 American Control Conference (Cat. No. 99CH36251) 5 …, 1999
1141999
Experimental results on adaptive nonlinear control and input preshaping for multi-link flexible manipulators
F Khorrami, S Jain, A Tzes
Automatica 31 (1), 83-97, 1995
1031995
Experiments on rigid body-based controllers with input preshaping for a two-link flexible manipulator
F Khorrami, S Jain, A Tzes
IEEE Transactions on Robotics and Automation 10 (1), 55-65, 1994
1031994
Cybersecurity for control systems: A process-aware perspective
F Khorrami, P Krishnamurthy, R Karri
IEEE Design & Test 33 (5), 75-83, 2016
982016
A high-gain scaling technique for adaptive output feedback control of feedforward systems
P Krishnamurthy, F Khorrami
IEEE Transactions on Automatic Control 49 (12), 2286-2292, 2004
962004
State-space modeling of proton exchange membrane fuel cell
SV Puranik, A Keyhani, F Khorrami
IEEE Transactions on Energy Conversion 25 (3), 804-813, 2010
912010
Machine learning-based defense against process-aware attacks on industrial control systems
A Keliris, H Salehghaffari, B Cairl, P Krishnamurthy, M Maniatakos, ...
2016 IEEE International Test Conference (ITC), 1-10, 2016
872016
Feedforward systems with ISS appended dynamics: Adaptive output-feedback stabilization and disturbance attenuation
P Krishnamurthy, F Khorrami
IEEE Transactions on Automatic Control 53 (1), 405-412, 2008
832008
Nonlinear adaptive control of direct-drive brushless DC motors and applications to robotic manipulators
H Melkote, F Khorrami
IEEE/ASME transactions on mechatronics 4 (1), 71-81, 1999
751999
Sensor modality fusion with CNNs for UGV autonomous driving in indoor environments
N Patel, A Choromanska, P Krishnamurthy, F Khorrami
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
702017
High-gain output-feedback control for nonlinear systems based on multiple time scaling
P Krishnamurthy, F Khorrami
Systems & control letters 56 (1), 7-15, 2007
692007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20