Παρακολούθηση
Peter Groffman
Peter Groffman
CUNY Advanced Science Research Center, Brooklyn College, Cary Institute of Ecosystem Studies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα caryinstitute.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The urban stream syndrome: current knowledge and the search for a cure
CJ Walsh, AH Roy, JW Feminella, PD Cottingham, PM Groffman, ...
Journal of the North American Benthological Society 24 (3), 706-723, 2005
30862005
Biogeochemical hot spots and hot moments at the interface of terrestrial and aquatic ecosystems
ME McClain, EW Boyer, CL Dent, SE Gergel, NB Grimm, PM Groffman, ...
Ecosystems, 301-312, 2003
23382003
Ecological thresholds: the key to successful environmental management or an important concept with no practical application?
PM Groffman, JS Baron, T Blett, AJ Gold, I Goodman, LH Gunderson, ...
Ecosystems 9 (1), 1-13, 2006
11702006
Urban ecological systems: Scientific foundations and a decade of progress
STA Pickett, ML Cadenasso, JM Grove, CG Boone, PM Groffman, E Irwin, ...
Journal of environmental management 92 (3), 331-362, 2011
11332011
Reducing Nitrogen Loading to the Gulf of Mexico from the Mississippi River Basin: Strategies to Counter a Persistent Ecological Problem: Ecotechnology—the use of natural …
WJ Mitsch, JW Day, JW Gilliam, PM Groffman, DL Hey, GW Randall, ...
BioScience 51 (5), 373-388, 2001
10232001
Methods for measuring denitrification: diverse approaches to a difficult problem
PM Groffman, MA Altabet, JK Böhlke, K Butterbach-Bahl, MB David, ...
Ecological applications 16 (6), 2091-2122, 2006
9822006
Increased salinization of fresh water in the northeastern United States
SS Kaushal, PM Groffman, GE Likens, KT Belt, WP Stack, VR Kelly, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (38), 13517-13520, 2005
9532005
Water quality functions of riparian forest buffers in Chesapeake Bay watersheds
R Lowrance, LS Altier, JD Newbold, RR Schnabel, PM Groffman, ...
Environmental management, 1997
8921997
Ecosystem processes along an urban-to-rural gradient
MJ McDonnell, STA Pickett, P Groffman, P Bohlen, RV Pouyat, ...
Urban Ecology, 299-313, 2008
8532008
Detritus food webs in conventional and no-tillage agroecosystems
PF Hendrix, RW Parmelee, DA Crossley Jr, DC Coleman, EP Odum, ...
Bioscience 36 (6), 374-380, 1986
8411986
Nitrogen transformations
GP Robertson, PM Groffman
Soil microbiology, ecology and biochemistry, 341-364, 2007
8272007
A distinct urban biogeochemistry?
JP Kaye, PM Groffman, NB Grimm, LA Baker, RV Pouyat
Trends in Ecology & Evolution 21 (4), 192-199, 2006
7672006
The changing landscape: ecosystem responses to urbanization and pollution across climatic and societal gradients
NB Grimm, D Foster, P Groffman, JM Grove, CS Hopkinson, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (5), 264-272, 2008
7112008
Colder soils in a warmer world: a snow manipulation study in a northern hardwood forest ecosystem
PM Groffman, CT Driscoll, TJ Fahey, JP Hardy, RD Fitzhugh, GL Tierney
Biogeochemistry 56 (2), 135-150, 2001
6652001
Challenges to incorporating spatially and temporally explicit phenomena (hotspots and hot moments) in denitrification models
PM Groffman, K Butterbach-Bahl, RW Fulweiler, AJ Gold, JL Morse, ...
Biogeochemistry 93 (1), 49-77, 2009
6522009
Down by the riverside: urban riparian ecology
PM Groffman, DJ Bain, LE Band, KT Belt, GS Brush, JM Grove, RV Pouyat, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 1 (6), 315-321, 2003
6242003
Nitrogen fluxes and retention in urban watershed ecosystems
PM Groffman, NL Law, KT Belt, LE Band, GT Fisher
Ecosystems 7 (4), 393-403, 2004
5812004
Non‐native invasive earthworms as agents of change in northern temperate forests
PJ Bohlen, S Scheu, CM Hale, MA McLean, S Migge, PM Groffman, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 2 (8), 427-435, 2004
5322004
Nitrogen pollution in the northeastern United States: sources, effects, and management options
CT Driscoll, D Whitall, J Aber, E Boyer, M Castro, C Cronan, CL Goodale, ...
BioScience 53 (4), 357-374, 2003
5202003
Soil carbon pools and fluxes in urban ecosystems
R Pouyat, P Groffman, I Yesilonis, L Hernandez
Environmental pollution 116, S107-S118, 2002
5112002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20