Παρακολούθηση
Laura Becerril
Laura Becerril
RNVV - Sernageomin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sernageomin.cl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Depth of origin of magma in eruptions
L Becerril, I Galindo, A Gudmundsson, JM Morales
Scientific reports 3 (1), 1-6, 2013
872013
Spatial probability distribution of future volcanic eruptions at El Hierro Island (Canary Islands, Spain)
L Becerril, A Cappello, I Galindo, M Neri, C Del Negro
Journal of Volcanology and Geothermal Research 257, 21-30, 2013
832013
Long-term volcanic hazard assessment on El Hierro (Canary Islands)
L Becerril, S Bartolini, R Sobradelo, J Martí, JM Morales, I Galindo
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (7), 1853-1870, 2014
572014
Volcano-structural analysis of La Garrotxa Volcanic Field (NE Iberia): Implications for the plumbing system
X Bolós, J Martí, L Becerril, L Planagumà, P Grosse, S Barde-Cabusson
Tectonophysics 642, 58-70, 2015
482015
Three-armed rifts or masked radial pattern of eruptive fissures? The intriguing case of El Hierro volcano (Canary Islands)
L Becerril, I Galindo, J Martí, A Gudmundsson
Tectonophysics 647, 33-47, 2015
412015
Stress controls of monogenetic volcanism: a review
J Martí, C López, S Bartolini, L Becerril, A Geyer
Frontiers in Earth Science 4, 106, 2016
372016
Volcano-structure of El Hierro (Canary Islands)
L Becerril, JP Galve, JM Morales, C Romero, N Sánchez, J Martí, ...
Journal of Maps 12 (sup1), 43-52, 2016
292016
Development and recent activity of the San Andres landslide on el Hierro, Canary Islands, Spain
J Klimeš, J Yepes, L Becerril, M Kusák, I Galindo, J Blahut
Geomorphology 261, 119-131, 2016
252016
Assessing qualitative long-term volcanic hazards at Lanzarote Island (Canary Islands)
L Becerril, J Martí, S Bartolini, A Geyer
Natural Hazards and Earth System Sciences 17 (7), 1145-1157, 2017
232017
MatHaz: a Matlab code to assist with probabilistic spatio-temporal volcanic hazard assessment in distributed volcanic fields
D Bertin, JM Lindsay, L Becerril, SJ Cronin, LJ Bertin
Journal of Applied Volcanology 8, 1-25, 2019
152019
Geochronological constraints on the evolution of El Hierro (Canary Islands)
L Becerril, T Ubide, M Sudo, J Marti, I Galindo, C Gale, JM Morales, ...
Journal of African Earth Sciences 113, 88-94, 2016
142016
Explosive felsic volcanism on El Hierro (Canary Islands)
D Pedrazzi, L Becerril, J Martí, S Meletlidis, I Galindo
Bulletin of Volcanology 76, 1-19, 2014
142014
Volcano-structural study and long-term volcanic hazard assessment on El Hierro Island (Canary Islands)
L Becerril
Ph. D. Thesis, 2014
122014
Depth of origin of magma in eruptions. Sci. Rep. 3, 2762
L Becerril, I Galindo, A Gudmundsson, JM Morales
102013
Probabilistic e-tools for hazard assessment and risk management
S Bartolini, J Martí, R Sobradelo, L Becerril
Volcanic unrest, 47, 2017
92017
The historical case of Paricutin volcano (Michoacán, México): challenges of simulating lava flows on a gentle slope during a long-lasting eruption
L Becerril, P Larrea, S Salinas, S Mossoux, D Ferrés, E Widom, C Siebe, ...
Natural Hazards 107, 809-829, 2021
82021
Volcanic plumbing filters on ocean-island basalt geochemistry
T Ubide, P Larrea, L Becerril, C Galé
Geology 50 (1), 26-31, 2022
72022
Spatio-temporal hazard estimation in San Miguel volcano, El Salvador
D Jiménez, L Becerril, S Bartolini, J Martí
Journal of Volcanology and Geothermal Research 358, 171-183, 2018
72018
Making a qualitative volcanic-hazards map by combining simulated scenarios: An example for San Miguel Volcano (El Salvador)
D Jiménez, L Becerril, S Bartolini, D Escobar, J Martí
Journal of Volcanology and Geothermal Research 395, 106837, 2020
62020
Enhancing safety in a volcano’s shadow
J Martí, S Bartolini, L Becerril
Eos 97, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20