Παρακολούθηση
Duc Minh Le
Duc Minh Le
Software Engineer, Bloomberg LP
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bloomberg.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Empirical Study of Architectural Change in Open-Source Software Systems
DM Le, P Behnamghader, J Garcia, D Link, A Shahbazian, N Medvidovic
MSR 2015, 2015
1142015
An Empirical Study of Architectural Decay in Open-Source Software Systems
DUC LE, D LINK, A SHAHBAZIAN, N MEDVIDOVIC
IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA 2018), 2018
672018
Recovering architectural design decisions
A Shahbazian, YK Lee, D Le, Y Brun, N Medvidovic
2018 IEEE international conference on software architecture (ICSA), 95-9509, 2018
662018
Relating Architectural Decay and Sustainability of Software Systems
DM Le, C Carrillo, R Capilla, N Medvidovic
13th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA), 2016
502016
A large-scale study of architectural evolution in open-source software systems
P Behnamghader, DM Le, J Garcia, D Link, A Shahbazian, N Medvidovic
Empirical Software Engineering 22 (3), 1146-1193, 2017
492017
Validating consistency between a feature model and its implementation
DM Le, H Lee, KC Kang, L Keun
International Conference on Software Reuse, 1-16, 2013
312013
Architectural-Based Speculative Analysis to Predict Bugs in a Software System
DM Le, N Medvidovic
Proceeding ICSE '16 Proceedings of the 38th International Conference on …, 2016
202016
ARCADE: an extensible workbench for architecture recovery, change, and decay evaluation
M Schmitt Laser, N Medvidovic, DM Le, J Garcia
Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering …, 2020
132020
Toward a Classification Framework for Software Architectural Smells
D Le, D Link, Y Zhao, A Shahbazian, C Mattmann, N Medvidovic
Techincal Report csse. usc. edu, 2017
52017
Architectural evolution and decay in software systems
DM Le
University of Southern California, 2018
22018
Architectural Archipelagos: Technical Debt in Long-Lived Software Research Platforms
MS Laser, DM Le, J Garcia, N Medvidović
2021 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt), 94-98, 2021
2021
Architectural Decay as Predictor of Issue-and Change-Proneness
DM Le, S Karthik, MS Laser, N Medvidovic
2021 IEEE 18th International Conference on Software Architecture (ICSA), 92-103, 2021
2021
Arcade Manual
https://www.dropbox.com/s/k5dsyauwltabxlq …, 2017
2017
Method for creating a feature model from legacy system source code (기 개발된 시스템의 소스코드를 기반으로 휘처모델을 생성하는 방법과 그 장치)
DML Kyo Chul Kang, Hyesun Lee
KR Patent KR101290847B1, 2013
2013
2021 IEEE 18th International Conference on Software Architecture (ICSA)| 978-1-7281-6260-7/20/$31.00© 2021 IEEE| DOI: 10.1109/ICSA51549. 2021.00025
V Andrikopoulos, P Avgeriou, HMN Bandara, L Bass, K Borowa, ...
SEAMS 2017
D Gritzner, M De Sanctis, E Yigitbas, A Shahbazian, CE Da Silva, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16