Παρακολούθηση
John Chen
John Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Demon: Momentum Decay for Improved Neural Network Training
J Chen, C Wolfe, Z Li, A Kyrillidis
NeurIPS 2019 Opt-ML workshop, 2019
9*2019
Negative sampling in semi-supervised learning
J Chen, V Shah, A Kyrillidis
ICML 2020, 2020
62020
StackMix: A complementary Mix algorithm
J Chen, S Sinha, A Kyrillidis
UAI 2022, 2022
4*2022
STORM: foundations of end-to-end empirical risk minimization on the edge
B Coleman, G Gupta, J Chen, A Shrivastava
arXiv preprint arXiv:2006.14554, 2020
22020
Revisiting Consistent Hashing with Bounded Loads
J Chen, B Coleman, A Shrivastava
AAAI 2021, 2021
12021
Demon: Improved Neural Network Training with Momentum Decay
J Chen, C Wolfe, Z Li, A Kyrillidis
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
2022
REX: Revisiting Budgeted Training with an Improved Schedule
J Chen, C Wolfe, A Kyrillidis
MLSys 2022, 2021
2021
Mitigating deep double descent by concatenating inputs
J Chen, Q Wang, A Kyrillidis
ICML 2021 Overparameterization: Pitfalls & Opportunities Workshop. CIKM 2021., 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8