Παρακολούθηση
Mike Fedak
Mike Fedak
Professor of Biology, University of St Andrews
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα st-and.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foraging ecology of southern elephant seals in relation to the bathymetry and productivity of the Southern Ocean
BJ McConnell, C Chambers, MA Fedak
Antarctic science 4 (4), 393-398, 1992
5791992
Estimating space‐use and habitat preference from wildlife telemetry data
G Aarts, M MacKenzie, B McConnell, M Fedak, J Matthiopoulos
Ecography 31 (1), 140-160, 2008
5772008
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4032007
One-step N2-dilution technique for calibrating open-circuit VO2 measuring systems
MA Fedak, L Rome, HJ Seeherman
Journal of Applied Physiology 51 (3), 772-776, 1981
3831981
Assessment of Argos location accuracy from satellite tags deployed on captive gray seals
C Vincent, BJ Mcconnell, V Ridoux, MA Fedak
Marine Mammal Science 18 (1), 156-166, 2002
3822002
Energetics and mechanics of terrestrial locomotion. IV. Total mechanical energy changes as a function of speed and body size in birds and mammals
NC Heglund, MA Fedak, CR Taylor, GA Cavagna
Journal of Experimental Biology 97 (1), 57-66, 1982
3601982
A simple new algorithm to filter marine mammal Argos locations
C Freitas, C Lydersen, MA Fedak, KM Kovacs
Marine Mammal Science 24 (2), 315-325, 2008
3292008
Movements and foraging areas of grey seals in the North Sea
BJ McConnell, MA Fedak, P Lovell, PS Hammond
Journal of Applied Ecology 36 (4), 573-590, 1999
2801999
The energetics of lactation: accurate measurements from a large wild mam-mal, the grey seal (Halichoerus grypus)
MA Fedak, SS Anderson
Journal of Zoology (London) 198, 473-479, 1982
2561982
How long should a dive last? A simple model of foraging decisions by breath-hold divers in a patchy environment
D Thompson, MA Fedak
Animal Behaviour 61 (2), 287-296, 2001
2432001
Southern Ocean frontal structure and sea-ice formation rates revealed by elephant seals
JB Charrassin, M Hindell, SR Rintoul, F Roquet, S Sokolov, M Biuw, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (33), 11634-11639, 2008
2252008
Cardiac responses of grey seals during diving at sea
D Thompson, MA Fedak
Journal of Experimental Biology 174 (1), 139-154, 1993
2231993
Energetics and mechanics of terrestrial locomotion. II. Kinetic energy changes of the limbs and body as a function of speed and body size in birds and mammals
MA Fedak, NC Heglund, CR Taylor
Journal of Experimental Biology 97 (1), 23-40, 1982
2151982
Animal-borne CTD-Satellite Relay Data Loggers for real-time oceanographic data collection
L Boehme, P Lovell, M Biuw, F Roquet, J Nicholson, SE Thorpe, ...
Ocean Science 5 (4), 685-695, 2009
2132009
Seasonal and sex-related variation in the activity patterns of common seals (Phoca vitulina)
PM Thompson, MA Fedak, BJ McConnell, KS Nicholas
Journal of Applied Ecology, 521-535, 1989
2091989
Overcoming the constraints of long range radio telemetry from animals: getting more useful data from smaller packages
M Fedak, P Lovell, B McConnell, C Hunter
Integrative and Comparative Biology 42 (1), 3-10, 2002
2082002
Movements, diving and foraging behaviour of grey seals (Halichoerus grypus)
D Thompson, PS Hammond, KS Nicholas, MA Fedak
Journal of Zoology 224 (2), 223-232, 1991
2071991
Measurement of the body composition of living gray seals by hydrogen isotope dilution
JJ Reilly, MA Fedak
Journal of Applied Physiology 69 (3), 885-891, 1990
2021990
Consequences of maternal size for reproductive expenditure and pupping success of grey seals at North Rona, Scotland
PP Pomeroy, MA Fedak, P Rothery, S Anderson
Journal of Animal Ecology 68 (2), 235-253, 1999
2011999
Blubber and buoyancy: monitoring the body condition of free-ranging seals using simple dive characteristics
M Biuw, B McConnell, CJA Bradshaw, H Burton, M Fedak
Journal of Experimental Biology 206 (19), 3405-3423, 2003
1892003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20