Phillip Stanley-Marbell
Phillip Stanley-Marbell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electronic textiles: A platform for pervasive computing
D Marculescu, R Marculescu, NH Zamora, P Stanley-Marbell, PK Khosla, ...
Proceedings of the IEEE 91 (12), 1995-2018, 2003
3902003
Scylla: A smart virtual machine for mobile embedded systems
P Stanley-Marbell, L Iftode
Proceedings Third IEEE Workshop on Mobile Computing Systems and Applications …, 2000
622000
Pinned to the walls—Impact of packaging and application properties on the memory and power walls
P Stanley-Marbell, VC Cabezas, RP Luijten
IEEE/ACM International Symposium on Low Power Electronics and Design, 51-56, 2011
562011
Fast, flexible, cycle-accurate energy estimation
P Stanley-Marbell, M Hsiao
Proceedings of the 2001 international symposium on Low power electronics and …, 2001
532001
An 0.9×1.2, low power, energy-harvesting system with custom multi-channel communication interface
P Stanley-Marbell, D Marculescu
Proceedings of the conference on Design, automation and test in Europe, 15-20, 2007
472007
Modeling, analysis, and self-management of electronic textiles
PS Stanley-Marbell, D Marculescu, R Marculescu, PK Khosla
IEEE Transactions on Computers 52 (8), 996-1010, 2003
422003
Performance, power, and thermal analysis of low-power processors for scale-out systems
P Stanley-Marbell, VC Cabezas
2011 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing …, 2011
362011
A hardware architecture for dynamic performance and energy adaptation
P Stanley-Marbell, MS Hsiao, U Kremer
International Workshop on Power-Aware Computer Systems, 33-52, 2002
332002
Dynamic adjustment of mobile device based on user activity
P Stanley-Marbell, G Kapoor, K Wan, JJ Andrews
US Patent 9,256,484, 2016
282016
Sunflower: Full-system, embedded microarchitecture evaluation
P Stanley-Marbell, D Marculescu
International Conference on High-Performance Embedded Architectures and …, 2007
272007
Push notification initiated background updates
J Wood, AK Vyas, AH Vyrros, G Kapoor, P Stanley-Marbell, K Wan, ...
US Patent 9,392,393, 2016
262016
Reducing serial I/O power in error-tolerant applications by efficient lossy encoding
P Stanley-Marbell, M Rinard
53rd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 1-6, 2016
262016
Lax: Driver Interfaces for Approximate Sensor Device Access
P Stanley-Marbell, M Rinard
15th Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS XV), 2015
262015
Dynamic adjustment of mobile device based on system events
P Stanley-Marbell, G Kapoor, US Vaishampayan
US Patent 9,462,965, 2016
242016
Initiating background updates based on user activity
DM Chan, J Iarocci, G Kapoor, K Wan, P Stanley-Marbell, JJ Andrews, ...
US Patent 10,223,156, 2019
232019
Dynamic adjustment of mobile device based on thermal conditions
P Stanley-Marbell, G Kapoor, US Vaishampayan
US Patent 9,432,839, 2016
202016
Crayon: saving power through shape and color approximation on next-generation displays
P Stanley-Marbell, V Estellers, M Rinard
Proceedings of the Eleventh European Conference on Computer Systems, 1-17, 2016
202016
System models in wireless sensor networks
P Stanley-Marbell, T Basten, J Rousselot, RS Oliver, H Karl, M Geilen, ...
Eindhoven University of Technology, Tech. Rep, 1-29, 2008
202008
Parallelism and data movement characterization of contemporary application classes
V Caparrós Cabezas, P Stanley-Marbell
Proceedings of the twenty-third annual ACM symposium on parallelism in …, 2011
172011
A programming model and language implementation for concurrent failure-prone hardware
P Stanley-Marbell, D Marculescu
Proceedings of the 2nd Workshop on Programming Models for Ubiquitous …, 2006
162006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20