Παρακολούθηση
Dhruba Borthakur
Dhruba Borthakur
HDFS, RocksDB, Rockset
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rockset.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Delay scheduling: a simple technique for achieving locality and fairness in cluster scheduling
M Zaharia, D Borthakur, J Sen Sarma, K Elmeleegy, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 5th European conference on Computer systems, 265-278, 2010
19732010
The hadoop distributed file system: Architecture and design
D Borthakur
Hadoop Project Website 11 (2007), 21, 2007
13962007
vTPM: virtualizing the trusted platform module
R Perez, R Sailer, L van Doorn
Proc. 15th Conf. on USENIX Security Symposium, 305-320, 2006
1052*2006
Xoring elephants: Novel erasure codes for big data
M Sathiamoorthy, M Asteris, D Papailiopoulos, AG Dimakis, R Vadali, ...
arXiv preprint arXiv:1301.3791, 2013
8962013
HDFS architecture guide
D Borthakur
Hadoop apache project 53 (1-13), 2, 2008
8362008
Apache hadoop goes realtime at facebook
D Borthakur, J Gray, JS Sarma, K Muthukkaruppan, N Spiegelberg, ...
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
6892011
Data warehousing and analytics infrastructure at facebook
A Thusoo, Z Shao, S Anthony, D Borthakur, N Jain, J Sen Sarma, ...
Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2010
6002010
DeTail: Reducing the flow completion time tail in datacenter networks
D Zats, T Das, P Mohan, D Borthakur, R Katz
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2012 conference on Applications, technologies …, 2012
5062012
Job scheduling for multi-user mapreduce clusters
M Zaharia, D Borthakur, JS Sarma, K Elmeleegy, S Shenker, I Stoica
Technical Report UCB/EECS-2009-55, EECS Department, University of California …, 2009
5002009
{PACMan}: Coordinated memory caching for parallel jobs
G Ananthanarayanan, A Ghodsi, A Warfield, D Borthakur, S Kandula, ...
9th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 12 …, 2012
4302012
Linkbench: a database benchmark based on the facebook social graph
TG Armstrong, V Ponnekanti, D Borthakur, M Callaghan
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
3782013
A solution to the network challenges of data recovery in erasure-coded distributed storage systems: A study on the Facebook warehouse cluster
KV Rashmi, NB Shah, D Gu, H Kuang, D Borthakur, K Ramchandran
5th USENIX Workshop on Hot Topics in Storage and File Systems (HotStorage 13), 2013
3342013
A" hitchhiker's" guide to fast and efficient data reconstruction in erasure-coded data centers
KV Rashmi, NB Shah, D Gu, H Kuang, D Borthakur, K Ramchandran
Proceedings of the 2014 ACM conference on SIGCOMM, 331-342, 2014
2892014
The hadoop distributed file system: Architecture and design
D Borthakur
2772008
Energy efficiency for large-scale mapreduce workloads with significant interactive analysis
Y Chen, S Alspaugh, D Borthakur, R Katz
Proceedings of the 7th ACM european conference on Computer Systems, 43-56, 2012
2522012
Optimizing Space Amplification in RocksDB.
S Dong, M Callaghan, L Galanis, D Borthakur, T Savor, M Strum
CIDR 3, 3, 2017
2162017
{FATE} and {DESTINI}: A framework for cloud recovery testing
HS Gunawi, T Do, P Joshi, P Alvaro, JM Hellerstein, AC Arpaci-Dusseau, ...
8th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 11), 2011
1172011
HDFS architecture
D Borthakur
Document on Hadoop Wiki. URL http://hadoop. apache. org/common/docs/r0 20, 2010
982010
Failure as a service (faas): A cloud service for large-scale, online failure drills
HS Gunawi, T Do, JM Hellerstein, I Stoica, D Borthakur, J Robbins
University of California, Berkeley, Berkeley 3, 2011
592011
Hdfs raid
D Borthakur, R Schmidt, R Vadali, S Chen, P Kling
Hadoop User Group Meeting, 2010
582010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20