Παρακολούθηση
John Kandulu
John Kandulu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mitigating economic risk from climate variability in rain-fed agriculture through enterprise mix diversification
JM Kandulu, BA Bryan, D King, JD Connor
Ecological economics 79, 105-112, 2012
922012
Designing a policy mix and sequence for mitigating agricultural non-point source pollution in a water supply catchment
BA Bryan, JM Kandulu
Water resources management 25, 875-892, 2011
722011
Ecosystem services in urban water investment
JM Kandulu, JD Connor, DH MacDonald
Journal of environmental management 145, 43-53, 2014
462014
What actually confers adaptive capacity? Insights from agro-climatic vulnerability of Australian wheat
BA Bryan, J Huai, J Connor, L Gao, D King, J Kandulu, G Zhao
PLoS One 10 (2), e0117600, 2015
452015
Adaptive management for mitigating Cryptosporidium risk in source water: a case study in an agricultural catchment in South Australia
BA Bryan, J Kandulu, DA Deere, M White, J Frizenschaf, ND Crossman
Journal of Environmental Management 90 (10), 3122-3134, 2009
452009
Cost‐effective alternatives for mitigating Cryptosporidium risk in drinking water and enhancing ecosystem services
BA Bryan, JM Kandulu
Water Resources Research 45 (8), 2009
422009
An integrated framework for selecting and evaluating the performance of stormwater harvesting options to supplement existing water supply systems
GC Dandy, A Marchi, HR Maier, J Kandulu, DH MacDonald, A Ganji
Environmental modelling & software 122, 104554, 2019
302019
Understanding the sources of uncertainty to reduce the risks of undesirable outcomes in large-scale freshwater ecosystem restoration projects: An example from the Murray …
RH Bark, LJM Peeters, RE Lester, CA Pollino, ND Crossman, JM Kandulu
Environmental science & policy 33, 97-108, 2013
292013
Irrigation revenue loss in Murray–Darling Basin drought: An econometric assessment
JD Connor, JM Kandulu, RH Bark
Agricultural Water Management 145, 163-170, 2014
262014
Managed aquifer recharge and stormwater use options: net benefits report
G Dandy, A Ganji, J Kandulu, D Hatton MacDonald, A Marchi, H Maier, ...
Goyder Institute for Water Research. Goyder Institute for Water Research, 2013
222013
Estimating economic and environmental trade-offs of managing nitrogen in Australian sugarcane systems taking agronomic risk into account
J Kandulu, P Thorburn, J Biggs, K Verburg
Journal of environmental management 223, 264-274, 2018
182018
The impact of microcredit loans on school enrolment in Bangladesh
J Kandulu, S Wheeler, A Zuo, N Sim
The Journal of Development Studies 56 (9), 1725-1744, 2020
172020
What water are we really pumping? The nature and extent of surface and groundwater substitutability in Australia and implications for water management policies
SA Wheeler, A Zuo, J Kandulu
Applied Economic Perspectives and Policy 43 (4), 1550-1570, 2021
122021
Improving the effectiveness of aid: an evaluation of prospective Mekong irrigation investments
JM Kandulu, JD Connor
International journal of water resources development 33 (2), 270-291, 2017
122017
Status of the aquatic ecosystems of the Murray–Darling Basin and a framework for assessing the ecosystem services they provide. An interim report to the Murray–Darling Basin …
ND Crossman, P Rustomji, A Brown, C Pollino, M Colloff, R Lester, ...
CSIRO: Water for a Healthy Country National Research Flagship, 2011
92011
Socioeconomic implications of the Guide to the proposed Basin Plan–methods and results overview
J Connor, O Banerjee, J Kandulu, R Bark, D King
Goyder Institute for Water Research Technical Report Series, 2011
92011
Ecosystem service impacts of urban water supply and demand management
JM Kandulu, DH MacDonald, G Dandy, A Marchi
Water resources management 31, 4785-4799, 2017
82017
Assessment of the ecological and economic benefits of environmental water in the Murray–Darling Basin: the final report to the Murray–Darling Basin Authority from the CSIRO …
I Prosser, N Crossman, J Mahoney, P Rustomji, Y Chen, A Brown, ...
Deakin University, 2012
82012
Are we risking too much? Estimating the risk-mitigating benefit of urban water supply augmentation options
J Kandulu
Water Science and Technology: Water Supply 13 (2), 531-540, 2013
72013
Willingness to pay for area-wide management and sterile insect technique to control fruit flies in Australia
S Tapsuwan, T Capon, M Tam, J Kandulu, P Measham, S Whitten
International Journal of Pest Management 66 (4), 351-367, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20