Παρακολούθηση
Qiang Chen
Qiang Chen
Research Scientist/Senior Tech Manager of AI Insititue, 360
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα 360.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network in Network
M Lin, Q Chen, S Yan
International Conference on Learning Representations, 2014
71392014
Cross-domain image retrieval with a dual attribute-aware ranking network
J Huang, RS Feris, Q Chen, S Yan
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1062-1070, 2015
3992015
Contextualizing object detection and classification
Z Song, Q Chen, Z Huang, Y Hua, S Yan
CVPR 2011, 1585-1592, 2011
354*2011
Deep domain adaptation for describing people based on fine-grained clothing attributes
Q Chen, J Huang, R Feris, LM Brown, J Dong, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
2932015
Network in network. arXiv 2013
M Lin, Q Chen, S Yan
arXiv preprint arXiv:1312.4400, 2018
2582018
Subcategory-aware object classification
J Dong, W Xia, Q Chen, J Feng, Z Huang, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
1222013
Hierarchical matching with side information for image classification
Q Chen, Z Song, Y Hua, Z Huang, S Yan
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 3426-3433, 2012
1162012
Towards unified human parsing and pose estimation
J Dong, Q Chen, X Shen, J Yang, S Yan
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
1032014
A deformable mixture parsing model with parselets
J Dong, Q Chen, W Xia, Z Huang, S Yan
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3408-3415, 2013
992013
Towards unified object detection and semantic segmentation
J Dong, Q Chen, S Yan, A Yuille
European Conference on Computer Vision, 299-314, 2014
872014
Pore size-controlled gases and alcohols separation within ultramicroporous homochiral lanthanide–organic frameworks
Z Lin, R Zou, J Liang, W Xia, D Xia, Y Wang, J Lin, T Hu, Q Chen, X Wang, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (16), 7813-7818, 2012
532012
Multi-label visual classification with label exclusive context
X Chen, XT Yuan, Q Chen, S Yan, TS Chua
2011 International Conference on Computer Vision, 834-841, 2011
502011
Structural and reactive kinetics in gas–liquid interfacial plasmas
T Kaneko, Q Chen, T Harada, R Hatakeyama
Plasma Sources Science and Technology 20 (3), 034014, 2011
462011
Image inpainting with improved exemplar-based approach
Q Chen, Y Zhang, Y Liu
International Workshop on Multimedia Content Analysis and Mining, 242-251, 2007
462007
Foveanet: Perspective-aware urban scene parsing
X Li, Z Jie, W Wang, C Liu, J Yang, X Shen, Z Lin, Q Chen, S Yan, J Feng
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 784-792, 2017
452017
Identifying diseases, drugs, and symptoms in twitter
A Jimeno-Yepes, A MacKinlay, B Han, Q Chen
MEDINFO 2015: eHealth-enabled Health, 643-647, 2015
352015
Bin ratio-based histogram distances and their application to image classification
W Hu, N Xie, R Hu, H Ling, Q Chen, S Yan, S Maybank
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (12), 2338 …, 2014
342014
Efficient maximum appearance search for large-scale object detection
Q Chen, Z Song, R Feris, A Datta, L Cao, Z Huang, S Yan
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
322013
Accurate and scalable system for automatic detection of malignant melanoma
M Abedini, Q Chen, NCF Codella, R Garnavi, X Sun, ME Celebi, ...
Dermoscopy image analysis 293343, 2015
312015
Ibm research australia at lifeclef2014: Plant identification task.
Q Chen, M Abedini, R Garnavi, X Liang
CLEF (Working Notes), 693-704, 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20