Παρακολούθηση
Nick Craswell
Nick Craswell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An experimental comparison of click position-bias models
N Craswell, O Zoeter, M Taylor, B Ramsey
Proceedings of the 2008 international conference on web search and data …, 2008
11462008
Ms marco: A human generated machine reading comprehension dataset
P Bajaj, D Campos, N Craswell, L Deng, J Gao, X Liu, R Majumder, ...
arXiv preprint arXiv:1611.09268, 2016
6162016
Random walks on the click graph
N Craswell, M Szummer
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
5752007
Overview of the TREC 2009 Web track
CL Clarke, N Craswell, I Soboroff
TREC, 2009
5262009
Learning to match using local and distributed representations of text for web search
B Mitra, F Diaz, N Craswell
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 1291-1299, 2017
5232017
Overview of the TREC-2002 web track
N Craswell, D Hawking
Proceedings of TREC-2002, 2002
4922002
Overview of the TREC 2019 deep learning track
N Craswell, B Mitra, E Yilmaz, D Campos, EM Voorhees
arXiv preprint arXiv:2003.07820, 2020
4372020
Overview of the TREC-8 web track
D Hawking, E Voorhees, N Craswell, P Bailey
NIST SPECIAL PUBLICATION SP, 131-150, 2000
4272000
Overview of the trec-2005 enterprise track
N Craswell, A de Vries, I Soboroff
TREC 2005 conference notebook, 199-205, 2005
4222005
Effective site finding using link anchor information
N Craswell, D Hawking, S Robertson
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
3932001
A theoretical framework for conversational search
F Radlinski, N Craswell
Proceedings of the 2017 conference on conference human information …, 2017
3852017
An introduction to neural information retrieval
B Mitra, N Craswell
Foundations and Trends® in Information Retrieval 13 (1), 1-126, 2018
3802018
Query expansion with locally-trained word embeddings
F Diaz, B Mitra, N Craswell
arXiv preprint arXiv:1605.07891, 2016
3652016
Mean reciprocal rank
N Craswell
Encyclopedia of database systems, 1703-1703, 2009
3522009
Measuring search engine quality
D Hawking, N Craswell, P Bailey, K Griffihs
Information Retrieval 4 (1), 33-59, 2001
3062001
Microsoft Cambridge at TREC-13: Web and HARD tracks
H Zaragoza, N Craswell, M Taylor, S Saria, S Robertson
Proceedings of TREC 2004, 2004
2502004
Engineering a multi-purpose test collection for web retrieval experiments
P Bailey, N Craswell, D Hawking
Information Processing & Management 39 (6), 853-871, 2003
2402003
Results and challenges in Web search evaluation
D Hawking, N Craswell, P Thistlewaite, D Harman
Computer Networks 31 (11-16), 1321-1330, 1999
2381999
Relevance assessment: are judges exchangeable and does it matter
P Bailey, N Craswell, I Soboroff, P Thomas, AP de Vries, E Yilmaz
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2362008
Overview of the TREC 2012 web track
CL Clarke, N Craswell, EM Voorhees
NATIONAL INST OF STANDARDS AND TECHNOLOGY GAITHERSBURG MD, 2012
2262012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20