Παρακολούθηση
Sameep Mehta
Sameep Mehta
IBM Research India
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα in.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AI Fairness 360: An extensible toolkit for detecting and mitigating algorithmic bias
RKE Bellamy, K Dey, M Hind, SC Hoffman, S Houde, K Kannan, P Lohia, ...
IBM Journal of Research and Development 63 (4/5), 4: 1-4: 15, 2019
14292019
FactSheets: Increasing trust in AI services through supplier's declarations of conformity
M Arnold, RKE Bellamy, M Hind, S Houde, S Mehta, A Mojsilović, R Nair, ...
IBM Journal of Research and Development 63 (4/5), 6: 1-6: 13, 2019
4432019
Towards crafting text adversarial samples
S Samanta, S Mehta
arXiv preprint arXiv:1707.02812, 2017
2432017
Overview and importance of data quality for machine learning tasks
A Jain, H Patel, L Nagalapatti, N Gupta, S Mehta, S Guttula, S Mujumdar, ...
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2020
2182020
A study of rumor control strategies on social networks
RM Tripathy, A Bagchi, S Mehta
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
1822010
Model extraction warning in mlaas paradigm
M Kesarwani, B Mukhoty, V Arya, S Mehta
Proceedings of the 34th Annual Computer Security Applications Conference …, 2018
1462018
A generalized framework for mining spatio-temporal patterns in scientific data
H Yang, S Parthasarathy, S Mehta
Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2005
1132005
Method, system and computer program product for server selection, application placement and consolidation planning of information technology systems
R Baskaran, S Mehta, A Neogi, VD Pandit, GR Parija, A Verma
US Patent 7,970,905, 2011
972011
Recon: A tool to recommend dynamic server consolidation in multi-cluster data centers
S Mehta, A Neogi
NOMS 2008-2008 IEEE Network Operations and Management Symposium, 363-370, 2008
972008
Epidemiology of the association between anticoagulants and intraocular hemorrhage in patients with neovascular age-related macular degeneration
DF Kiernan, SM Hariprasad, IM Rusu, SV Mehta, WF Mieler, RD Jager
Retina 30 (10), 1573-1578, 2010
962010
Daniel: A deep architecture for automatic analysis and retrieval of building floor plans
D Sharma, N Gupta, C Chattopadhyay, S Mehta
2017 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2017
882017
Harnessing the crowds for smart city sensing
H Roitman, J Mamou, S Mehta, A Satt, LV Subramaniam
Proceedings of the 1st international workshop on Multimodal crowd sensing, 17-18, 2012
852012
Data quality for machine learning tasks
N Gupta, S Mujumdar, H Patel, S Masuda, N Panwar, S Bandyopadhyay, ...
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD conference on knowledge discovery & data …, 2021
762021
Toward unsupervised correlation preserving discretization
S Mehta, S Parthasarathy, H Yang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (9), 1174-1185, 2005
702005
Towards combating rumors in social networks: Models and metrics
RM Tripathy, A Bagchi, S Mehta
Intelligent Data Analysis 17 (1), 149-175, 2013
672013
Sublingual misoprostol versus methylergometrine for active management of the third stage of labor
N Vimala, S Mittal, S Kumar, V Dadhwal, S Mehta
International Journal of Gynecology & Obstetrics 87 (1), 1-5, 2004
632004
Open reduction for late-presenting posterior dislocation of the elbow
S Mehta, A Sud, A Tiwari, SK Kapoor
Journal of Orthopaedic Surgery 15 (1), 15-21, 2007
602007
Floating drug delivery system
M Goyal, R Prajapati, KK Purohit, SC Mehta
Journal of current pharmaceutical research 5 (1), 7-18, 2011
572011
Robust periodicity detection algorithms
S Parthasarathy, S Mehta, S Srinivasan
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
562006
Analyze, detect and remove gender stereotyping from bollywood movies
N Madaan, S Mehta, T Agrawaal, V Malhotra, A Aggarwal, Y Gupta, ...
Conference on fairness, accountability and transparency, 92-105, 2018
522018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20