Παρακολούθηση
Benny Koene
Benny Koene
PhD Student
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα science.ru.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanoscale Confinement of All-Optical Magnetic Switching in TbFeCo-Competition with Nanoscale Heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano letters 15 (10), 6862-6868, 2015
1762015
On-chip single plasmon detection
RW Heeres, SN Dorenbos, B Koene, GS Solomon, LP Kouwenhoven, ...
Nano letters 10 (2), 661-664, 2010
1262010
Highly efficient all-optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced absorption of light
M Savoini, R Medapalli, B Koene, AR Khorsand, L Le Guyader, L Duò, ...
Physical Review B 86 (14), 140404, 2012
712012
Ultrafast time-resolved magneto-optical imaging of all-optical switching in GdFeCo with femtosecond time-resolution and a μm spatial-resolution
Y Hashimoto, AR Khorsand, M Savoini, B Koene, D Bossini, A Tsukamoto, ...
Review of Scientific Instruments 85 (6), 2014
552014
Magnon-magnon interactions in a room-temperature magnonic Bose-Einstein condensate
O Dzyapko, I Lisenkov, P Nowik-Boltyk, VE Demidov, SO Demokritov, ...
Physical Review B 96 (6), 064438, 2017
432017
Optical energy optimization at the nanoscale by near-field interference
B Koene, M Savoini, AV Kimel, A Kirilyuk, T Rasing
Applied Physics Letters 101 (1), 2012
282012
Excitation of magnetic precession in bismuth iron garnet via a polarization-independent impulsive photomagnetic effect
B Koene, M Deb, E Popova, N Keller, T Rasing, A Kirilyuk
Physical Review B 91 (18), 184415, 2015
232015
High-resolution magneto-optical Kerr-effect spectroscopy of magnon Bose–Einstein condensate
O Dzyapko, P Nowik-Boltyk, B Koene, VE Demidov, J Jersch, A Kirilyuk, ...
IEEE Magnetics Letters 7, 1-5, 2016
152016
Spectrally resolved optical probing of laser induced magnetization dynamics in bismuth iron garnet
B Koene, M Deb, E Popova, N Keller, T Rasing, A Kirilyuk
Journal of Physics: Condensed Matter 28 (27), 276002, 2016
102016
Magnetization dynamics: coherent precession, optical manipulation, and nanoscale switching
B Koene
[Sl: sn], 2014
2014
Excitation, guiding and detection of single plasmons
B Koene
Delft, University of Technology, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11