Παρακολούθηση
Rasmus Ibsen-Jensen
Rasmus Ibsen-Jensen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational complexity of ecological and evolutionary spatial dynamics
R Ibsen-Jensen, K Chatterjee, MA Nowak
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (51), 15636-15641, 2015
642015
Generalized risk-aversion in stochastic multi-armed bandits
A Zimin, R Ibsen-Jensen, K Chatterjee
arXiv preprint arXiv:1405.0833, 2014
462014
Ergodic mean-payoff games for the analysis of attacks in crypto-currencies
K Chatterjee, AK Goharshady, R Ibsen-Jensen, Y Velner
arXiv preprint arXiv:1806.03108, 2018
392018
Solving simple stochastic games with few coin toss positions
R Ibsen-Jensen, PB Miltersen
Algorithms–ESA 2012: 20th Annual European Symposium, Ljubljana, Slovenia …, 2012
302012
Faster algorithms for algebraic path properties in recursive state machines with constant treewidth
K Chatterjee, R Ibsen-Jensen, A Pavlogiannis, P Goyal
Proceedings of the 42Nd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2015
292015
Algorithms for algebraic path properties in concurrent systems of constant treewidth components
K Chatterjee, AK Goharshady, R Ibsen-Jensen, A Pavlogiannis
Proceedings of the 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2016
262016
The complexity of solving reachability games using value and strategy iteration
KA Hansen, R Ibsen-Jensen, PB Miltersen
International Computer Science Symposium in Russia, 77-90, 2011
262011
A faster algorithm for solving one-clock priced timed games
TD Hansen, R Ibsen-Jensen, PB Miltersen
International Conference on Concurrency Theory, 531-545, 2013
252013
The complexity of ergodic mean-payoff games
K Chatterjee, R Ibsen-Jensen
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 122-133, 2014
222014
Optimal and perfectly parallel algorithms for on-demand data-flow analysis
K Chatterjee, AK Goharshady, R Ibsen-Jensen, A Pavlogiannis
Programming Languages and Systems: 29th European Symposium on Programming …, 2020
182020
Algorithms for algebraic path properties in concurrent systems of constant treewidth components
K Chatterjee, R Ibsen-Jensen, AK Goharshady, A Pavlogiannis
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 40 (3), 1-43, 2018
182018
Faster algorithms for quantitative verification in constant treewidth graphs
K Chatterjee, R Ibsen-Jensen, A Pavlogiannis
International Conference on Computer Aided Verification, 140-157, 2015
172015
Faster algorithms for dynamic algebraic queries in basic RSMs with constant treewidth
K Chatterjee, AK Goharshady, P Goyal, R Ibsen-Jensen, A Pavlogiannis
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 41 (4), 1-46, 2019
152019
Infinite-duration poorman-bidding games
G Avni, TA Henzinger, R Ibsen-Jensen
Web and Internet Economics: 14th International Conference, WINE 2018, Oxford …, 2018
152018
Optimal reachability and a space-time tradeoff for distance queries in constant-treewidth graphs
K Chatterjee, R Ibsen-Jensen, A Pavlogiannis
Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs 57, 733-747, 2016
132016
Qualitative analysis of concurrent mean-payoff games
K Chatterjee, R Ibsen-Jensen
Information and Computation 242, 2-24, 2015
122015
All-pay bidding games on graphs
G Avni, R Ibsen-Jensen, J Tkadlec
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02), 1798-1805, 2020
112020
The complexity of solving reachability games using value and strategy iteration
KA Hansen, R Ibsen-Jensen, PB Miltersen
Theory of Computing Systems 55 (2), 380-403, 2014
112014
Edit distance for pushdown automata
K Chatterjee, TA Henzinger, R Ibsen-Jensen, J Otop
Logical Methods in Computer Science 13, 2017
102017
A short proof of correctness of the quasi-polynomial time algorithm for parity games
H Gimbert, R Ibsen-Jensen
arXiv preprint arXiv:1702.01953, 2017
102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20