Παρακολούθηση
Matteo Negri
Matteo Negri
Fondazione Bruno Kessler - FBK-irst, Trento, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fbk.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2015 Workshop on Statistical Machine Translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, B Haddow, M Huck, C Hokamp, ...
10812015
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Association for Computational Linguistics, 2017
7352017
Findings of the 2016 conference on machine translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
6582016
Must-c: a multilingual speech translation corpus
MA Di Gangi, R Cattoni, L Bentivogli, M Negri, M Turchi
Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the …, 2019
2652019
Is it the right answer?: exploiting web redundancy for Answer Validation
B Magnini, M Negri, R Prevete, H Tanev
Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for computational …, 2002
2472002
Adapting transformer to end-to-end spoken language translation
MA Di Gangi, M Negri, M Turchi
Interspeech 2019, 1133-1137, 2019
1122019
Findings of the IWSLT 2020 Evaluation Campaign
E Ansari, N Bach, O Bojar, R Cattoni, F Dalvi, N Durrani, M Federico, ...
17th International Conference on Spoken Language Translation, 1-34, 2020
1062020
Multi-Domain Neural Machine Translation through Unsupervised Adaptation
MA Farajian, M Turchi, M Negri, M Federico
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation (WMT 2017), 127–137, 2017
1062017
Linguistically motivated vocabulary reduction for neural machine translation from Turkish to English
D Ataman, M Negri, M Turchi, M Federico
Proceedings of the 20th Annual Conference of the European Association for …, 2017
1002017
Findings of the WMT 2019 shared task on automatic post-editing
R Chatterjee, C Federmann, M Negri, M Turchi
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
982019
Divide and Conquer: Crowdsourcing the Creation of Cross-Lingual Textual Entailment Corpora
M Negri, L Bentivogli, Y Mehdad, D Giampiccolo, A Marchetti
Proc. of EMNLP 2011, 2011
972011
MuST-C: A multilingual corpus for end-to-end speech translation
R Cattoni, MA Di Gangi, L Bentivogli, M Negri, M Turchi
Computer Speech & Language 66, 101155, 2021
942021
THE MATECAT TOOL
M Federico, N Bertoldi, M Cettolo, M Negri, M Turchi, M Trombetti, ...
Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on …, 2014
942014
Development and Alignment of a Domain-Specific Ontology for Question Answering.
S Ou, V Pekar, C Orasan, C Spurk, M Negri
LREC, 2008
932008
The IWSLT 2019 evaluation campaign
N Jan, R Cattoni, S Sebastian, M Negri, M Turchi, S Elizabeth, S Ramon, ...
Proceedings of the 16th International Workshop on Spoken Language …, 2019
912019
Findings of the 2021 conference on machine translation (WMT21)
A Farhad, A Arkady, B Magdalena, B Ondřej, C Rajen, C Vishrav, ...
Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation, 1-88, 2021
892021
I-CAB: the Italian Content Annotation Bank.
B Magnini, E Pianta, C Girardi, M Negri, L Romano, M Speranza, ...
LREC, 963-968, 2006
882006
Gender Bias in Machine Translation
B Savoldi, M Gaido, L Bentivogli, M Negri, M Turchi
Transactions of the Association for Computational Linguistics 9, 845-874, 2021
872021
A wordnet-based approach to named entities recognition
B Magnini, M Negri, R Prevete, H Tanev
Proceedings of the 2002 workshop on Building and using semantic networks …, 2002
86*2002
The QALL-ME Framework: A Specifiable-Domain Multilingual Question Answering Architecture
O Ferrandez, C Spurk, M Kouylekov, I Dornescu, S Ferrandez, M Negri, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 9 (2), 2011
842011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20