Παρακολούθηση
Albert Mestres
Albert Mestres
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Knowledge-defined networking
A Mestres, A Rodriguez-Natal, J Carner, P Barlet-Ros, E Alarcón, M Solé, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 47 (3), 2-10, 2017
4482017
Unveiling the potential of graph neural networks for network modeling and optimization in SDN
K Rusek, J Suárez-Varela, A Mestres, P Barlet-Ros, A Cabellos-Aparicio
Proceedings of the 2019 ACM Symposium on SDN Research, 140-151, 2019
1762019
Medium access control in wireless network-on-chip: A context analysis
S Abadal, A Mestres, J Torrellas, E Alarcón, A Cabellos-Aparicio
IEEE Communications Magazine 56 (6), 172-178, 2018
792018
Time-domain analysis of graphene-based miniaturized antennas for ultra-short-range impulse radio communications
S Abadal, I Llatser, A Mestres, H Lee, E Alarcón, A Cabellos-Aparicio
IEEE Transactions on communications 63 (4), 1470-1482, 2015
732015
Scalability of broadcast performance in wireless network-on-chip
S Abadal, A Mestres, M Nemirovsky, H Lee, A González, E Alarcón, ...
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 27 (12), 3631-3645, 2016
602016
Understanding the modeling of computer network delays using neural networks
A Mestres, E Alarcón, Y Ji, A Cabellos-Aparicio
Proceedings of the 2018 Workshop on Big Data Analytics and Machine Learning …, 2018
582018
Routing in optical transport networks with deep reinforcement learning
J Suárez-Varela, A Mestres, J Yu, L Kuang, H Feng, A Cabellos-Aparicio, ...
Journal of Optical Communications and Networking 11 (11), 547-558, 2019
542019
Feature engineering for deep reinforcement learning based routing
J Suárez-Varela, A Mestres, J Yu, L Kuang, H Feng, P Barlet-Ros, ...
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
472019
Routing based on deep reinforcement learning in optical transport networks
J Suárez-Varela, A Mestres, J Yu, L Kuang, H Feng, P Barlet-Ros, ...
Optical Fiber Communication Conference, M2A. 6, 2019
342019
Time-and frequency-domain analysis of molecular absorption in short-range terahertz communications
I Llatser, A Mestres, S Abadal, E Alarcón, H Lee, A Cabellos-Aparicio
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 14, 350-353, 2014
342014
Multicast on-chip traffic analysis targeting manycore NoC design
S Abadal, A Mestres, R Martinez, E Alarcon, A Cabellos-Aparicio, ...
2015 23rd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and …, 2015
312015
A MAC protocol for reliable broadcast communications in wireless network-on-chip
A Mestres, S Abadal, J Torrellas, E Alarcón, A Cabellos-Aparicio
Proceedings of the 9th International Workshop on Network on Chip …, 2016
272016
Scalability of the channel capacity in graphene-enabled wireless communications to the nanoscale
I Llatser, A Cabellos-Aparicio, E Alarcón, JM Jornet, A Mestres, H Lee, ...
IEEE Transactions on Communications 63 (1), 324-333, 2014
272014
Machine learning-based network modeling: An artificial neural network model vs a theoretical inspired model
J Carner, A Mestres, E Alarcón, A Cabellos
2017 Ninth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN …, 2017
262017
Initial MAC exploration for graphene-enabled wireless networks-on-chip
G Piro, S Abadal, A Mestres, E Alarcón, J Solé-Pareta, LA Grieco, ...
Proceedings of ACM The First Annual International Conference on Nanoscale …, 2014
232014
A machine learning-based approach for virtual network function modeling
A Mestres, E Alarcón, A Cabellos
2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW …, 2018
202018
Graphene-enabled wireless networks-on-chip
I Llatser, S Abadal, AM Sugranes, A Cabellos-Aparicio, E Alarcón
2013 First International Black Sea Conference on Communications and …, 2013
132013
Evaluating the feasibility of wireless networks-on-chip enabled by graphene
S Abadal, A Mestres, M Iannazzo, J Solé-Pareta, E Alarcón, ...
Proceedings of the 2014 International Workshop on Network on Chip …, 2014
82014
Fundamentals of graphene-enabled wireless on-chip networking
S Abadal, I Llatser, A Mestres, J Solé-Pareta, E Alarcón, ...
Modeling, Methodologies and Tools for Molecular and Nano-scale …, 2017
42017
Capacity and delay of bacteria-based communication in nanonetworks
AM Sugrañes, IF Akyildiz
Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria …, 2012
32012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20