Παρακολούθηση
Cathal Gurrin
Cathal Gurrin
School of Computing, Dublin City University & Adapt Centre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LifeLogging: personal big data. Foundations and Trends® in Information Retrieval
C Gurrin, AF Smeaton, AR Doherty
Foundations and Trends® in Information Retrieval 8 (1), 1-125, 2014
5522014
Touch screens for the older user
N Caprani, NE O’Connor, C Gurrin
Assistive technologies 1, 2012
198*2012
Passively recognising human activities through lifelogging
AR Doherty, N Caprani, CÓ Conaire, V Kalnikaite, C Gurrin, AF Smeaton, ...
Computers in human behavior 27 (5), 1948-1958, 2011
1782011
Topic-dependent sentiment analysis of financial blogs
N O'Hare, M Davy, A Bermingham, P Ferguson, P Sheridan, C Gurrin, ...
Proceedings of the 1st international CIKM workshop on Topic-sentiment …, 2009
1682009
Children’s everyday exposure to food marketing: an objective analysis using wearable cameras
LN Signal, J Stanley, M Smith, MB Barr, TJ Chambers, J Zhou, A Duane, ...
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 14, 1-11, 2017
1332017
Experiences of aiding autobiographical memory using the SenseCam
AR Doherty, K Pauly-Takacs, N Caprani, C Gurrin, CJA Moulin, ...
Human–Computer Interaction 27 (1-2), 151-174, 2012
1312012
Constructing a SenseCam visual diary as a media process
H Lee, AF Smeaton, NE O’connor, G Jones, M Blighe, D Byrne, A Doherty, ...
Multimedia Systems 14, 341-349, 2008
1312008
Overview of the NTCIR-14 lifelog-3 task
C Gurrin, H Joho, F Hopfgartner, L Zhou, VT Ninh, TK Le, R Albatal, ...
Proceedings of the 14th NTCIR conference, 14-26, 2019
1232019
Analysis of papers from twenty-five years of sigir conferences: what have we been doing for the last quarter of a century?
AF Smeaton, G Keogh, C Gurrin, K McDonald, T Sødring
ACM SIGIR Forum 36 (2), 39-43, 2002
1022002
ImageCLEF 2019: Multimedia retrieval in medicine, lifelogging, security and nature
B Ionescu, H Müller, R Péteri, YD Cid, V Liauchuk, V Kovalev, D Klimuk, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 10th …, 2019
912019
Comparing Approaches to Interactive Lifelog Search at the Lifelog Search Challenge (LSC2018)
C Gurrin, K Schoeffmann, H Joho, A Leibetseder, L Zhou, A Duane, ...
ITE Transactions on Media Technology and Applications 7 (2), 46-59, 2019
87*2019
A comprehensive study of bluetooth fingerprinting-based algorithms for localization
L Zhang, X Liu, J Song, C Gurrin, Z Zhu
2013 27th international conference on advanced information networking and …, 2013
822013
The smartphone as a platform for wearable cameras in health research
C Gurrin, Z Qiu, M Hughes, N Caprani, AR Doherty, SE Hodges, ...
American journal of preventive medicine 44 (3), 308-313, 2013
822013
Overview of ImageCLEF 2018: Challenges, datasets and evaluation
B Ionescu, H Müller, M Villegas, A García Seco de Herrera, C Eickhoff, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
812018
Method of recommending broadcasting contents and recommending apparatus therefor
HS Lee, H Park, H Lee, C Gurrin, P Ferguson
US Patent 9,270,918, 2016
792016
Kids’ Cam: an objective methodology to study the world in which children live
LN Signal, MB Smith, M Barr, J Stanley, TJ Chambers, J Zhou, A Duane, ...
American journal of preventive medicine 53 (3), e89-e95, 2017
762017
Overview of ImageCLEF 2017: Information extraction from images
B Ionescu, H Müller, M Villegas, H Arenas, G Boato, DT Dang-Nguyen, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 8th …, 2017
732017
Ntcir lifelog: The first test collection for lifelog research
C Gurrin, H Joho, F Hopfgartner, L Zhou, R Albatal
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
672016
Beyond quantified self: Data for wellbeing
J Meyer, S Simske, KA Siek, CG Gurrin, H Hermens
CHI'14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 95-98, 2014
652014
DAVVI: A prototype for the next generation multimedia entertainment platform
D Johansen, H Johansen, T Aarflot, J Hurley, Å Kvalnes, C Gurrin, S Zav, ...
Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia, 989-990, 2009
652009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20