Παρακολούθηση
David Grochocki Jr
David Grochocki Jr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AMI threats, intrusion detection requirements and deployment recommendations
D Grochocki, JH Huh, R Berthier, R Bobba, WH Sanders, AA Cárdenas, ...
2012 IEEE Third International Conference on Smart Grid Communications …, 2012
1192012
A framework for evaluating intrusion detection architectures in advanced metering infrastructures
AA Cárdenas, R Berthier, RB Bobba, JH Huh, JG Jetcheva, D Grochocki, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (2), 906-915, 2014
632014
Reconciling security protection and monitoring requirements in advanced metering infrastructures
R Berthier, JG Jetcheva, D Mashima, JH Huh, D Grochocki, RB Bobba, ...
2013 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2013
152013
Deployment considerations for intrusion detection systems in advanced metering infrastructure
D Grochocki
42013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4