Παρακολούθηση
Adrian Gleiss
Adrian Gleiss
Theme Leader - Marine Megafauna, Harry Butler Institute Murdoch University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα murdoch.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Key questions in marine megafauna movement ecology
GC Hays, LC Ferreira, AMM Sequeira, MG Meekan, CM Duarte, H Bailey, ...
Trends in ecology & evolution 31 (6), 463-475, 2016
4332016
Identification of animal movement patterns using tri-axial accelerometry
ELC Shepard, LG Halsey
Endangered Species Research 10, 47-60, 2008
4222008
Making overall dynamic body acceleration work: on the theory of acceleration as a proxy for energy expenditure
AC Gleiss, RP Wilson, ELC Shepard
Methods in Ecology and Evolution 2 (1), 23-33, 2011
3822011
Tri-axial dynamic acceleration as a proxy for animal energy expenditure; should we be summing values or calculating the vector?
L Qasem, A Cardew, A Wilson, I Griffiths, LG Halsey, ELC Shepard, ...
PloS one 7 (2), e31187, 2012
2622012
Derivation of body motion via appropriate smoothing of acceleration data
ELC Shepard, RP Wilson, LG Halsey, F Quintana, AG Laich, AC Gleiss, ...
Aquatic Biology 4 (3), 235-241, 2008
2152008
Accelerating estimates of activity-specific metabolic rate in fishes: testing the applicability of acceleration data-loggers
AC Gleiss, JJ Dale, KN Holland, RP Wilson
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 385 (1-2), 85-91, 2010
1522010
Moved by that sinking feeling: variable diving geometry underlies movement strategies in whale sharks
AC Gleiss, B Norman, RP Wilson
Functional Ecology, 2011
1352011
High activity and Lévy searches: jellyfish can search the water column like fish
GC Hays, T Bastian, TK Doyle, S Fossette, AC Gleiss, MB Gravenor, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1728), 465-473, 2012
1322012
Convergent evolution in locomotory patterns of flying and swimming animals
AC Gleiss, SJ Jorgensen, N Liebsch, JE Sala, B Norman, GC Hays, ...
Nature Communications 2, 352, 2011
1152011
Contrasting diel patterns in vertical movement and locomotor activity of whale sharks at Ningaloo Reef
AC Gleiss, S Wright, N Liebsch, RP Wilson, B Norman
Marine Biology 160 (11), 2981-2992, 2013
1002013
Development and application of a machine learning algorithm for classification of elasmobranch behaviour from accelerometry data
LR Brewster, JJ Dale, TL Guttridge, SH Gruber, AC Hansell, M Elliott, ...
Marine biology 165 (4), 1-19, 2018
892018
Acceleration data reveal the energy management strategy of a marine ectotherm during reproduction
S Fossette, G Schofield, MKS Lilley, AC Gleiss, GC Hays
Functional Ecology 26 (2), 324-333, 2012
882012
Current-oriented swimming by jellyfish and its role in bloom maintenance
S Fossette, AC Gleiss, J Chalumeau, T Bastian, CD Armstrong, ...
Current Biology 25 (3), 342-347, 2015
872015
Undersea constellations: the global biology of an endangered marine megavertebrate further informed through citizen science
BM Norman, JA Holmberg, Z Arzoumanian, SD Reynolds, RP Wilson, ...
BioScience 67 (12), 1029-1043, 2017
782017
A new prospect for tagging large free-swimming sharks with motion-sensitive data-loggers
AC Gleiss, B Norman, N Liebsch, C Francis, RP Wilson
Fisheries Research 97 (1-2), 11-16, 2009
782009
A novel method for determining post-release mortality, behavior, and recovery period using acceleration data loggers
NM Whitney, CF White, AC Gleiss, GD Schwieterman, P Anderson, ...
Fisheries Research 183, 210-221, 2016
742016
The effects of temperature and swimming speed on the metabolic rate of the nurse shark (Ginglymostoma cirratum, Bonaterre)
NM Whitney, KO Lear, LC Gaskins, AC Gleiss
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 477, 40-46, 2016
712016
Behaviour and buoyancy regulation in the deepest-diving reptile: the leatherback turtle
S Fossette, AC Gleiss, AE Myers, S Garner, N Liebsch, NM Whitney, ...
Journal of Experimental Biology 213 (23), 4074, 2010
712010
Multi-channel data-logging: towards determination of behaviour and metabolic rate in free-swimming sharks
AC Gleiss, SH Gruber, RP Wilson
Tagging and tracking of marine animals with electronic devices, 211-228, 2009
642009
Correlations of metabolic rate and body acceleration in three species of coastal sharks under contrasting temperature regimes
KO Lear, NM Whitney, LR Brewster, JJ Morris, RE Hueter, AC Gleiss
Journal of Experimental Biology 220 (3), 397-407, 2017
612017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20