Παρακολούθηση
Stephen James Mason
Stephen James Mason
PhD Research Student - City University London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα city.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biometric authentication using the eye
SA Mason, EJ Sarver
US Patent 8,718,335, 2014
592014
Interoperability between fingerprint biometric systems: An empirical study
S Mason, I Gashi, L Lugini, E Marasco, B Cukic
2014 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2014
202014
A study of the relationship between antivirus regressions and label changes
I Gashi, B Sobesto, S Mason, V Stankovic, M Cukier
2013 IEEE 24th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2013
162013
Biometric authentication using the eye
S Mason, EJ Sarver
US Patent 9,036,872, 2015
62015
Supporting Decision-making for Biometric System Deployment through Visual Analysis
C Turkay, S Mason, I Gashi, B Cukic
2014 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2014
2014
X. 500 directory services and information exchange
SA Mason, PS Athwall, JM Horton
CURRENT PERSPECTIVES IN HEALTHCARE COMPUTING, 351-360, 1995
1995
The NHS Interoperability Testing Facility (ITF)
PS Athwall, SA Mason
Medical Informatics Europe 1991: Proceedings, Vienna, Austria, August 19–22 …, 1991
1991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7