Παρακολούθηση
Mehran Kardar
Mehran Kardar
Professor of Physics, MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic scaling of growing interfaces
M Kardar, G Parisi, YC Zhang
Physical Review Letters 56 (9), 889, 1986
60901986
Burgers equation with correlated noise: Renormalization-group analysis and applications to directed polymers and interface growth
E Medina, T Hwa, M Kardar, YC Zhang
Physical Review A 39 (6), 3053, 1989
8461989
The “friction” of vacuum, and other fluctuation-induced forces
M Kardar, R Golestanian
Reviews of Modern Physics 71 (4), 1233, 1999
7011999
Scaling of directed polymers in random media
M Kardar, YC Zhang
Physical review letters 58 (20), 2087, 1987
6341987
Statistical physics of fields
M Kardar
Cambridge University Press, 2007
6292007
Statistical physics of particles
M Kardar
Cambridge University Press, 2007
4752007
Avalanches, hydrodynamics, and discharge events in models of sandpiles
T Hwa, M Kardar
Physical Review A 45 (10), 7002, 1992
4261992
Long range interactions in nanoscale science
RH French, VA Parsegian, R Podgornik, RF Rajter, A Jagota, J Luo, ...
Reviews of Modern Physics 82 (2), 1887, 2010
4192010
Replica Bethe ansatz studies of two-dimensional interfaces with quenched random impurities
M Kardar
Nuclear Physics B 290, 582-602, 1987
4061987
Pressure is not a state function for generic active fluids
AP Solon, Y Fily, A Baskaran, ME Cates, Y Kafri, M Kardar, J Tailleur
Nature Physics 11 (8), 673-678, 2015
3912015
Statistical mechanics of tethered surfaces
Y Kantor, M Kardar, DR Nelson
Physical review letters 57 (7), 791, 1986
3601986
Dissipative transport in open systems: An investigation of self-organized criticality
T Hwa, M Kardar
Physical review letters 62 (16), 1813, 1989
3591989
Casimir forces between arbitrary compact objects
T Emig, N Graham, RL Jaffe, M Kardar
Physical Review Letters 99 (17), 170403, 2007
3502007
Intricate knots in proteins: Function and evolution
P Virnau, LA Mirny, M Kardar
PLoS computational biology 2 (9), e122, 2006
3452006
Anomalous dynamics of translocation
J Chuang, Y Kantor, M Kardar
Physical Review E 65 (1), 011802, 2001
3422001
Scattering theory approach to electrodynamic Casimir forces
SJ Rahi, T Emig, N Graham, RL Jaffe, M Kardar
Physical Review D 80 (8), 085021, 2009
3312009
Pressure and phase equilibria in interacting active Brownian spheres
AP Solon, J Stenhammar, R Wittkowski, M Kardar, Y Kafri, ME Cates, ...
Physical review letters 114 (19), 198301, 2015
3162015
Tethered surfaces: Statics and dynamics
Y Kantor, M Kardar, DR Nelson
Physical Review A 35 (7), 3056, 1987
3131987
Anomalous dynamics of forced translocation
Y Kantor, M Kardar
Physical Review E 69 (2), 021806, 2004
3042004
Nonequilibrium dynamics of interfaces and lines
M Kardar
Physics reports 301 (1-3), 85-112, 1998
2511998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20