Παρακολούθηση
Hideki Shima
Hideki Shima
Duolingo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of NTCIR-9 RITE: Recognizing Inference in TExt.
H Shima, H Kanayama, CW Lee, CJ Lin, T Mitamura, Y Miyao, S Shi, ...
Ntcir, 2011
862011
Overview of the NTCIR-7 ACLIA Tasks: Advanced Cross-Lingual Information Access.
T Mitamura, E Nyberg, H Shima, T Kato, T Mori, CY Lin, R Song, CJ Lin, ...
NTCIR, 2008
842008
Overview of the Recognizing Inference in Text (RITE-2) at NTCIR-10.
Y Watanabe, Y Miyao, J Mizuno, T Shibata, H Kanayama, CW Lee, CJ Lin, ...
Ntcir, 2013
732013
Overview of the NTCIR-7 ACLIA IR4QA Task.
T Sakai, N Kando, CJ Lin, T Mitamura, H Shima, D Ji, KH Chen, E Nyberg
NTCIR, 2008
672008
Overview of the NTCIR-7 ACLIA IR4QA Task.
T Sakai, N Kando, CJ Lin, T Mitamura, H Shima, D Ji, KH Chen, E Nyberg
NTCIR, 2008
672008
Textual evidence gathering and analysis
JW Murdock, J Fan, A Lally, H Shima, BK Boguraev
IBM Journal of Research and Development 56 (3.4), 8: 1-8: 14, 2012
572012
Overview of NTCIR-8 ACLIA IR4QA.
T Sakai, H Shima, N Kando, R Song, CJ Lin, T Mitamura, M Sugimoto, ...
282010
JAVELIN III: Cross-Lingual Question Answering from Japanese and Chinese Documents.
T Mitamura, F Lin, H Shima, M Wang, J Ko, J Betteridge, MW Bilotti, ...
NTCIR, 2007
232007
Cmu javelin system for ntcir5 clqa1
F Lin, H Shima, M Wang, T Mitamura
152005
An NLP-based reading tool for aiding non-native English readers
M Azab, A Salama, K Oflazer, H Shima, J Araki, T Mitamura
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2013
132013
Complex Cross-lingual Question Answering as a Sequential Classification and Multi-Document Summarization Task.
H Shima, N Lao, E Nyberg, T Mitamura
NTCIR, 2008
132008
Evaluating textual entailment recognition for university entrance examinations
Y Miyao, H Shima, H Kanayama, T Mitamura
ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP) 11 (4), 1-16, 2012
112012
Bootstrap Pattern Learning for Open-Domain CLQA.
H Shima, T Mitamura
NTCIR, 37-42, 2010
102010
JAVELIN III: Answering Non-Factoid Questions in Japanese.
H Shima, T Mitamura
NTCIR, 2007
102007
Keyword translation accuracy and cross-lingual question answering inchinese and japanese
T Mitamura, M Wang, H Shima, F Lin
Proceedings of the Workshop on Multilingual Question Answering-MLQA ‘06, 2006
102006
An English reading tool as a NLP showcase
M Azab, A Salama, K Oflazer, H Shima, J Araki, T Mitamura
The Companion Volume of the Proceedings of IJCNLP 2013: System …, 2013
72013
Diversity-aware evaluation for paraphrase patterns
H Shima, T Mitamura
Proceedings of the TextInfer 2011 Workshop on Textual Entailment, 35-39, 2011
62011
Query expansion and machine translation for robust cross-lingual information retrieval
N Lao, H Shima, T Mitamura, E Nyberg
BIOGRAPHY 1, 1.0, 2008
62008
Modular Approach to Error Analysis and Evaluation for Multilingual Question Answering.
H Shima, M Wang, F Lin, T Mitamura
LREC, 1143-1146, 2006
62006
Diversifiable Bootstrapping for Acquiring High-Coverage Paraphrase Resource.
H Shima, T Mitamura
LREC, 2666-2673, 2012
42012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20