Παρακολούθηση
Kshipra Bhawalkar
Kshipra Bhawalkar
Staff Research Scientist, Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Welfare guarantees for combinatorial auctions with item bidding
K Bhawalkar, T Roughgarden
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
1902011
Preventing Unraveling in Social Networks: The Anchored -Core Problem
K Bhawalkar, J Kleinberg, K Lewi, T Roughgarden, A Sharma
SIAM Journal on Discrete Mathematics 29 (3), 1452-1475, 2015
1342015
Weighted congestion games: the price of anarchy, universal worst-case examples, and tightness
K Bhawalkar, M Gairing, T Roughgarden
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 2 (4), 1-23, 2014
1252014
Coevolutionary opinion formation games
K Bhawalkar, S Gollapudi, K Munagala
Proceedings of the forty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2013
952013
Targeting and signaling in ad auctions
A Badanidiyuru, K Bhawalkar, H Xu
Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2018
482018
Simultaneous single-item auctions
K Bhawalkar, T Roughgarden
Internet and Network Economics: 8th International Workshop, WINE 2012 …, 2012
222012
Online set cover with set requests
K Bhawalkar, S Gollapudi, D Panigrahi
Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and …, 2014
132014
Value of targeting
K Bhawalkar, P Hummel, S Vassilvitskii
International symposium on algorithmic game theory, 194-205, 2014
122014
Concise bid optimization strategies with multiple budget constraints
A Asadpour, MH Bateni, K Bhawalkar, V Mirrokni
Management Science 65 (12), 5785-5812, 2019
52019
Concise bid optimization strategies with multiple budget constraints
A Asadpour, MH Bateni, K Bhawalkar, V Mirrokni
Web and Internet Economics: 10th International Conference, WINE 2014 …, 2014
52014
Optimized digital component analysis system
Q Zhong, A Mehta, P Hummel, KU Bhawalkar, S Sun, G Aggarwal
US Patent 10,397,056, 2019
42019
Maximizing revenue in the presence of intermediaries
G Aggarwal, K Bhawalkar, G Guruganesh, A Perlroth
arXiv preprint arXiv:2111.10472, 2021
22021
Joint Feedback Loop for Spend and Return-On-Spend Constraints
SR Balseiro, K Bhawalkar, Z Feng, H Lu, V Mirrokni, B Sivan, D Wang
arXiv preprint arXiv:2302.08530, 2023
12023
Simple mechanisms for welfare maximization in rich advertising auctions
G Aggarwal, K Bhawalkar, A Mehta, D Mohan, A Psomas
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 28280-28292, 2022
12022
Targeting and Signaling in Ad Auctions
AB Varadaraja, K Bhawalkar, H Xu
12018
Allocation of advertisement extensions & formats
P Hummel, RJ Bayardo Jr, S Sun, G Aggarwal, K Barman, ...
12017
Approximation Guarantees for Game-Theoretic Equilibria
K Bhawalkar
Stanford University, 2013
12013
Megatorrent: An incentive-based solution to freeriding in p2p file-sharing networks
P Shi, K Bhawalkar
Operations Research Center, Massachusetts Institute of Technology, Tech. Rep, 2008
12008
Optimized digital component analysis system
Q Zhong, A Mehta, P Hummel, KU Bhawalkar, S Sun, G Aggarwal
2021
Revenue Maximization in Transportation Networks
K Bhawalkar, K Kollias, M Purohit
Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20