Παρακολούθηση
Paul D Yoo
Paul D Yoo
Dy Director, Data Analytics Institute, Birkbeck College, University of London, United Kingdom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient machine learning for big data: A review
OY Al-Jarrah, PD Yoo, S Muhaidat, GK Karagiannidis, K Taha
Big Data Research 2 (3), 87-93, 2015
6882015
Deep abstraction and weighted feature selection for Wi-Fi impersonation detection
ME Aminanto, R Choi, HC Tanuwidjaja, PD Yoo, K Kim
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13 (3), 621-636, 2017
2392017
From intrusion detection to attacker attribution: A comprehensive survey of unsupervised methods
A Nisioti, A Mylonas, PD Yoo, V Katos
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (4), 3369-3388, 2018
2122018
Machine learning techniques and use of event information for stock market prediction: A survey and evaluation
PD Yoo, MH Kim, T Jan
International Conference on Computational Intelligence for Modelling …, 2005
1932005
Data randomization and cluster-based partitioning for botnet intrusion detection
OY Al-Jarrah, O Alhussein, PD Yoo, S Muhaidat, K Taha, K Kim
IEEE transactions on cybernetics 46 (8), 1796-1806, 2015
1532015
Deep-structured machine learning model for the recognition of mixed-defect patterns in semiconductor fabrication processes
G Tello, OY Al-Jarrah, PD Yoo, Y Al-Hammadi, S Muhaidat, U Lee
IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 31 (2), 315-322, 2018
1192018
Machine-learning-based feature selection techniques for large-scale network intrusion detection
OY Al-Jarrah, A Siddiqui, M Elsalamouny, PD Yoo, S Muhaidat, K Kim
2014 IEEE 34th international conference on distributed computing systems …, 2014
1062014
The intelligent campus (iCampus): end-to-end learning lifecycle of a knowledge ecosystem
JWP Ng, N Azarmi, M Leida, F Saffre, A Afzal, PD Yoo
2010 sixth International Conference on intelligent environments, 332-337, 2010
1012010
Sample subset optimization techniques for imbalanced and ensemble learning problems in bioinformatics applications
P Yang, PD Yoo, J Fernando, BB Zhou, Z Zhang, AY Zomaya
IEEE transactions on cybernetics 44 (3), 445-455, 2013
972013
IMPACT: Impersonation attack detection via edge computing using deep autoencoder and feature abstraction
SJ Lee, PD Yoo, AT Asyhari, Y Jhi, L Chermak, CY Yeun, K Taha
IEEE Access 8, 65520-65529, 2020
942020
Popularity-based video caching techniques for cache-enabled networks: A survey
HS Goian, OY Al-Jarrah, S Muhaidat, Y Al-Hammadi, P Yoo, M Dianati
IEEE Access 7, 27699-27719, 2019
852019
Simplified subspaced regression network for identification of defect patterns in semiconductor wafer maps
F Adly, O Alhussein, PD Yoo, Y Al-Hammadi, K Taha, S Muhaidat, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 11 (6), 1267-1276, 2015
822015
An enhanced machine learning-based biometric authentication system using RR-interval framed electrocardiograms
SK Kim, CY Yeun, PD Yoo
IEEE Access 7, 168669-168674, 2019
802019
An enhanced electrocardiogram biometric authentication system using machine learning
E Al Alkeem, SK Kim, CY Yeun, MJ Zemerly, KF Poon, G Gianini, PD Yoo
IEEE Access 7, 123069-123075, 2019
802019
Randomized general regression network for identification of defect patterns in semiconductor wafer maps
F Adly, PD Yoo, S Muhaidat, Y Al-Hammadi, U Lee, M Ismail
IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 28 (2), 145-152, 2015
682015
Opportunistic spectrum access in cognitive radio networks under imperfect spectrum sensing
O Altrad, S Muhaidat, A Al-Dweik, A Shami, PD Yoo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 63 (2), 920-925, 2013
652013
Semi-supervised multi-layered clustering model for intrusion detection
OY Al-Jarrah, Y Al-Hammdi, PD Yoo, S Muhaidat, M Al-Qutayri
Digital Communications and Networks 4 (4), 277-286, 2018
612018
SIIMCO: A forensic investigation tool for identifying the influential members of a criminal organization
K Taha, PD Yoo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 11 (4), 811-822, 2015
542015
Multi-layered clustering for power consumption profiling in smart grids
OY Al-Jarrah, Y Al-Hammadi, PD Yoo, S Muhaidat
IEEE Access 5, 18459-18468, 2017
462017
Using the spanning tree of a criminal network for identifying its leaders
K Taha, PD Yoo
IEEE Transactions on Information Forensics and security 12 (2), 445-453, 2016
452016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20