Παρακολούθηση
Jean-Yves Humbert
Jean-Yves Humbert
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iee.unibe.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meadow harvesting techniques and their impacts on field fauna
JY Humbert, J Ghazoul, T Walter
Agriculture, Ecosystems & Environment 130 (1-2), 1-8, 2009
2832009
Impacts of nitrogen addition on plant biodiversity in mountain grasslands depend on dose, application duration and climate: a systematic review
JY Humbert, JM Dwyer, A Andrey, R Arlettaz
Global change biology 22 (1), 110-120, 2016
2192016
Impact of different meadow mowing techniques on field invertebrates
JY Humbert, J Ghazoul, GJ Sauter, T Walter
Journal of Applied Entomology 134 (7), 592-599, 2010
1422010
A better way to estimate population trends
JY Humbert, L Scott Mills, JS Horne, B Dennis
Oikos 118 (12), 1940-1946, 2009
1382009
Does delaying the first mowing date benefit biodiversity in meadowland?
JY Humbert, J Pellet, P Buri, R Arlettaz
Environmental evidence 1, 1-13, 2012
1372012
Delaying mowing and leaving uncut refuges boosts orthopterans in extensively managed meadows: evidence drawn from field-scale experimentation
P Buri, R Arlettaz, JY Humbert
Agriculture, ecosystems & environment 181, 22-30, 2013
1182013
Maternal effect on female caste determination in a social insect
T Schwander, JY Humbert, CS Brent, SH Cahan, L Chapuis, E Renai, ...
Current Biology 18 (4), 265-269, 2008
1112008
Uncut grass refuges mitigate the impact of mechanical meadow harvesting on orthopterans
JY Humbert, J Ghazoul, N Richner, T Walter
Biological Conservation 152, 96-101, 2012
1052012
Hay harvesting causes high orthopteran mortality
JY Humbert, J Ghazoul, N Richner, T Walter
Agriculture, ecosystems & environment 139 (4), 522-527, 2010
962010
Promoting pollinating insects in intensive agricultural matrices: field-scale experimental manipulation of hay-meadow mowing regimes and its effects on bees
P Buri, JY Humbert, R Arlettaz
PloS one 9 (1), e85635, 2014
942014
Simple modifications of mowing regime promote butterflies in extensively managed meadows: evidence from field-scale experiments
L Bruppacher, J Pellet, R Arlettaz, JY Humbert
Biological Conservation 196, 196-202, 2016
672016
Experimental evidence for the immediate impact of fertilization and irrigation upon the plant and invertebrate communities of mountain grasslands
A Andrey, JY Humbert, C Pernollet, R Arlettaz
Ecology and evolution 4 (12), 2610-2623, 2014
612014
Increasing the proportion and quality of land under agri-environment schemes promotes birds and butterflies at the landscape scale
S Zingg, E Ritschard, R Arlettaz, JY Humbert
Biological conservation 231, 39-48, 2019
512019
Promoting diverse communities of wild bees and hoverflies requires a landscape approach to managing meadows
S Meyer, D Unternährer, R Arlettaz, JY Humbert, MHM Menz
Agriculture, Ecosystems & Environment 239, 376-384, 2017
482017
A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space
A Jeliazkov, D Mijatovic, S Chantepie, N Andrew, R Arlettaz, L Barbaro, ...
Scientific data 7 (1), 6, 2020
462020
Landscape-scale effects of land use intensity on birds and butterflies
S Zingg, J Grenz, JY Humbert
Agriculture, ecosystems & environment 267, 119-128, 2018
422018
Direct and indirect effects of land use on bryophytes in grasslands
S Boch, E Allan, JY Humbert, Y Kurtogullari, M Lessard-Therrien, J Müller, ...
Science of the total environment 644, 60-67, 2018
402018
Delayed mowing promotes planthoppers, leafhoppers and spiders in extensively managed meadows
P Buri, JY Humbert, M Stańska, I Hajdamowicz, E Tran, MH Entling, ...
Insect Conservation and Diversity 9 (6), 536-545, 2016
382016
Effects of fertilization and irrigation on vascular plant species richness, functional composition and yield in mountain grasslands
S Boch, Y Kurtogullari, E Allan, M Lessard-Therrien, NS Rieder, M Fischer, ...
Journal of environmental management 279, 111629, 2021
342021
No detrimental effects of delayed mowing or uncut grass refuges on plant and bryophyte community structure and phytomass production in low-intensity hay meadows
R Van Klink, S Boch, P Buri, NS Rieder, JY Humbert, R Arlettaz
Basic and Applied Ecology 20, 1-9, 2017
342017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20