Παρακολούθηση
Olivier Strauss
Olivier Strauss
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lirmm.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A reversible data hiding method for encrypted images
W Puech, M Chaumont, O Strauss
Security, forensics, steganography, and watermarking of multimedia contents …, 2008
2712008
Two-level QR code for private message sharing and document authentication
I Tkachenko, W Puech, C Destruel, O Strauss, JM Gaudin, C Guichard
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 11 (3), 571-583, 2015
1212015
Calibration of a multi-sensor system laser rangefinder/camera
S Wasielewski, O Strauss
Proceedings of the Intelligent Vehicles' 95. Symposium, 472-477, 1995
1061995
A robot-assisted imaging pipeline for tracking the growths of maize ear and silks in a high-throughput phenotyping platform
N Brichet, C Fournier, O Turc, O Strauss, S Artzet, C Pradal, C Welcker, ...
Plant Methods 13 (1), 1-12, 2017
842017
Generalizing the Wilcoxon rank-sum test for interval data
J Perolat, I Couso, K Loquin, O Strauss
International Journal of Approximate Reasoning 56, 108-121, 2015
622015
Ghost detection and removal in high dynamic range images
D Sidibe, W Puech, O Strauss
2009 17th European Signal Processing Conference, 2240-2244, 2009
582009
On the granularity of summative kernels
K Loquin, O Strauss
Fuzzy sets and systems 159 (15), 1952-1972, 2008
402008
Fuzzy edge detection for omnidirectional images
F Jacquey, F Comby, O Strauss
Fuzzy sets and Systems 159 (15), 1991-2010, 2008
382008
Variable structuring element based fuzzy morphological operations for single viewpoint omnidirectional images
O Strauss, F Comby
Pattern Recognition 40 (12), 3578-3596, 2007
372007
Use the Fuzzy Hough transform towards reduction of the precision/uncertainty duality
O Strauss
Pattern Recognition 32 (11), 1911-1922, 1999
371999
Histogram density estimators based upon a fuzzy partition
K Loquin, O Strauss
Statistics & Probability Letters 78 (13), 1863-1868, 2008
322008
Fuzzy histograms and density estimation
K Loquin, O Strauss
Soft methods for integrated uncertainty modelling, 45-52, 2006
312006
Printed document authentication using two level or code
I Tkachenko, W Puech, O Strauss, C Destruel, JM Gaudin
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
282016
Imprecise expectations for imprecise linear filtering
A Rico, O Strauss
International Journal of Approximate Reasoning 51 (8), 933-947, 2010
282010
Detecting high level features for mobile robot localization
JA Castellanos, J Neira, O Strauss, JD Tardós
1996 IEEE/SICE/RSJ International Conference on Multisensor Fusion and …, 1996
271996
Rough histograms for robust statistics
O Strauss, F Comby, MJ Aldon
Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000 …, 2000
262000
Spatial data fusion for qualitative estimation of fuzzy request zones: Application on precision viticulture
JN Paoli, O Strauss, B Tisseyre, JM Roger, S Guillaume
Fuzzy Sets and Systems 158 (5), 535-554, 2007
232007
Multibeam sonar image matching for terrain-based underwater navigation
O Strauss, F Comby, MJ Aldon
Oceans' 99. MTS/IEEE. Riding the Crest into the 21st Century. Conference and …, 1999
231999
Kendall's rank correlation on quantized data: An interval-valued approach
I Couso, O Strauss, H Saulnier
Fuzzy Sets and Systems 343, 50-64, 2018
222018
Non-additive approach for gradient-based edge detection
F Jacquey, K Loquin, F Comby, O Strauss
2007 IEEE International Conference on Image Processing 3, III-49-III-52, 2007
222007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20