Παρακολούθηση
Xenofon Koutsoukos
Xenofon Koutsoukos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Local causal and Markov blanket induction for causal discovery and feature selection for classification part I: algorithms and empirical evaluation.
CF Aliferis, A Statnikov, I Tsamardinos, S Mani, XD Koutsoukos
Journal of Machine Learning Research 11 (1), 2010
5972010
Resilient asymptotic consensus in robust networks
HJ LeBlanc, H Zhang, X Koutsoukos, S Sundaram
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (4), 766-781, 2013
5082013
A survey on localization for mobile wireless sensor networks
I Amundson, XD Koutsoukos
International workshop on mobile entity localization and tracking in GPS …, 2009
4412009
Supervisory control of hybrid systems
XD Koutsoukos, PJ Antsaklis, JA Stiver, MD Lemmon
Proceedings of the IEEE 88 (7), 1026-1049, 2000
4012000
Toward a science of cyber–physical system integration
J Sztipanovits, X Koutsoukos, G Karsai, N Kottenstette, P Antsaklis, ...
Proceedings of the IEEE 100 (1), 29-44, 2011
3732011
Feedback utilization control in distributed real-time systems with end-to-end tasks
C Lu, X Wang, X Koutsoukos
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (6), 550-561, 2005
2262005
Monitoring and fault diagnosis of hybrid systems
F Zhao, X Koutsoukos, H Haussecker, J Reich, P Cheung
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 35 …, 2005
2122005
Local causal and Markov blanket induction for causal discovery and feature selection for classification part II: analysis and extensions.
CF Aliferis, A Statnikov, I Tsamardinos, S Mani, XD Koutsoukos
Journal of Machine Learning Research 11 (1), 2010
1962010
Tracking mobile nodes using rf doppler shifts
B Kusy, A Ledeczi, X Koutsoukos
Proceedings of the 5th international conference on Embedded networked sensor …, 2007
1932007
On hybrid control of complex systems: A survey
P Antsaklis, X Koutsoukos, J Zaytoon
1651998
Distributed diagnosis in formations of mobile robots
MJ Daigle, XD Koutsoukos, G Biswas
IEEE Transactions on Robotics 23 (2), 353-369, 2007
1412007
Air quality monitoring with sensormap
P Völgyesi, A Nádas, X Koutsoukos, Á Lédeczi
2008 International Conference on Information Processing in Sensor Networks …, 2008
1272008
Taxonomy for description of cross-domain attacks on CPS
M Yampolskiy, P Horvath, XD Koutsoukos, Y Xue, J Sztipanovits
Proceedings of the 2nd ACM international conference on High confidence …, 2013
1182013
Distributed diagnosis for qualitative systems
R Su, WM Wonham, J Kurien, X Koutsoukos
Sixth International Workshop on Discrete Event Systems, 2002. Proceedings …, 2002
1162002
DEUCON: Decentralized end-to-end utilization control for distributed real-time systems
X Wang, D Jia, C Lu, X Koutsoukos
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 18 (7), 996-1009, 2007
1152007
Oasis: A programming framework for service-oriented sensor networks
M Kushwaha, I Amundson, X Koutsoukos, S Neema, J Sztipanovits
2007 2nd International Conference on Communication Systems Software and …, 2007
1132007
Advanced diagnostics and prognostics testbed
S Poll, A Patterson-Hine, J Camisa, D Garcia, D Hall, C Lee, ...
Proceedings of the 18th International Workshop on Principles of Diagnosis …, 2007
1092007
Hybrid systems: Review and recent progress
PJ Antsaklis, XD Koutsoukos
Software‐Enabled Control: Information Technology for Dynamical Systems, 273-298, 2003
1092003
Consensus of multi-agent networks in the presence of adversaries using only local information
HJ LeBlanc, H Zhang, S Sundaram, X Koutsoukos
Proceedings of the 1st international conference on High Confidence Networked …, 2012
1002012
Monitoring and diagnosis of hybrid systems using particle filtering methods
X Koutsoukos, J Kurien, F Zhao
International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, 2002
942002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20