Παρακολούθηση
Xenofon Koutsoukos
Xenofon Koutsoukos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Local causal and Markov blanket induction for causal discovery and feature selection for classification part I: algorithms and empirical evaluation.
CF Aliferis, A Statnikov, I Tsamardinos, S Mani, XD Koutsoukos
Journal of Machine Learning Research 11 (1), 2010
6502010
Resilient asymptotic consensus in robust networks
HJ LeBlanc, H Zhang, X Koutsoukos, S Sundaram
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (4), 766-781, 2013
5952013
A survey on localization for mobile wireless sensor networks
I Amundson, XD Koutsoukos
International workshop on mobile entity localization and tracking in GPS …, 2009
4542009
Supervisory control of hybrid systems
XD Koutsoukos, PJ Antsaklis, JA Stiver, MD Lemmon
Proceedings of the IEEE 88 (7), 1026-1049, 2000
4112000
Toward a science of cyber–physical system integration
J Sztipanovits, X Koutsoukos, G Karsai, N Kottenstette, P Antsaklis, ...
Proceedings of the IEEE 100 (1), 29-44, 2011
3982011
Feedback utilization control in distributed real-time systems with end-to-end tasks
C Lu, X Wang, X Koutsoukos
IEEE transactions on parallel and distributed systems 16 (6), 550-561, 2005
2302005
Monitoring and fault diagnosis of hybrid systems
F Zhao, X Koutsoukos, H Haussecker, J Reich, P Cheung
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 35 …, 2005
2202005
Local causal and Markov blanket induction for causal discovery and feature selection for classification part II: analysis and extensions.
CF Aliferis, A Statnikov, I Tsamardinos, S Mani, XD Koutsoukos
Journal of Machine Learning Research 11 (1), 2010
2112010
Tracking mobile nodes using rf doppler shifts
B Kusy, A Ledeczi, X Koutsoukos
Proceedings of the 5th international conference on Embedded networked sensor …, 2007
1972007
On hybrid control of complex systems: A survey
P Antsaklis, X Koutsoukos, J Zaytoon
Journal européen des systèmes automatisés 32 (9-10), 1023-1045, 1998
1671998
Distributed diagnosis in formations of mobile robots
MJ Daigle, XD Koutsoukos, G Biswas
IEEE Transactions on Robotics 23 (2), 353-369, 2007
1452007
Taxonomy for description of cross-domain attacks on CPS
M Yampolskiy, P Horvath, XD Koutsoukos, Y Xue, J Sztipanovits
Proceedings of the 2nd ACM international conference on High confidence …, 2013
1422013
Air quality monitoring with sensormap
P Völgyesi, A Nádas, X Koutsoukos, Á Lédeczi
2008 International Conference on Information Processing in Sensor Networks …, 2008
1322008
Distributed diagnosis for qualitative systems
R Su, WM Wonham, J Kurien, X Koutsoukos
Sixth International Workshop on Discrete Event Systems, 2002. Proceedings …, 2002
1212002
DEUCON: Decentralized end-to-end utilization control for distributed real-time systems
X Wang, D Jia, C Lu, X Koutsoukos
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 18 (7), 996-1009, 2007
1152007
Oasis: A programming framework for service-oriented sensor networks
M Kushwaha, I Amundson, X Koutsoukos, S Neema, J Sztipanovits
2007 2nd International Conference on Communication Systems Software and …, 2007
1132007
Hybrid systems: Review and recent progress
PJ Antsaklis, XD Koutsoukos
Software‐Enabled Control: Information Technology for Dynamical Systems, 273-298, 2003
1132003
Advanced diagnostics and prognostics testbed
S Poll, A Patterson-Hine, J Camisa, D Garcia, D Hall, C Lee, ...
Proceedings of the 18th International Workshop on Principles of Diagnosis …, 2007
1122007
Safety verification of cyber-physical systems with reinforcement learning control
HD Tran, F Cai, ML Diego, P Musau, TT Johnson, X Koutsoukos
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
1082019
Consensus of multi-agent networks in the presence of adversaries using only local information
HJ LeBlanc, H Zhang, S Sundaram, X Koutsoukos
Proceedings of the 1st international conference on High Confidence Networked …, 2012
1052012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20