Παρακολούθηση
Daniel Sobota
Daniel Sobota
Oregon Department of Environmental Quality
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deq.state.or.us
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13082008
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5862011
The regional and global significance of nitrogen removal in lakes and reservoirs
JA Harrison, RJ Maranger, RB Alexander, AE Giblin, PA Jacinthe, ...
Biogeochemistry 93 (1), 143-157, 2009
3972009
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3562010
The Haber Bosch–harmful algal bloom (HB–HAB) link
PM Glibert, R Maranger, DJ Sobota, L Bouwman
Environmental Research Letters 9 (10), 105001, 2014
2362014
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: Denitrification
PJ Mulholland, RO Hall Jr, DJ Sobota, WK Dodds, SEG Findlay, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 666-680, 2009
2322009
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: total uptake
RO Hall Jr, JL Tank, DJ Sobota, PJ Mulholland, JM O'Brien, WK Dodds, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 653-665, 2009
2172009
Cost of reactive nitrogen release from human activities to the environment in the United States
DJ Sobota, JE Compton, ML McCrackin, S Singh
Environmental Research Letters 10 (2), 025006, 2015
1832015
Reactive nitrogen inputs to US lands and waterways: how certain are we about sources and fluxes?
DJ Sobota, JE Compton, JA Harrison
Frontiers in Ecology and the Environment 11 (2), 82-90, 2013
1172013
Influences of climate, hydrology, and land use on input and export of nitrogen in California watersheds
DJ Sobota, JA Harrison, RA Dahlgren
Biogeochemistry 94 (1), 43-62, 2009
952009
Cross-stream comparison of substrate-specific denitrification potential
SEG Findlay, PJ Mulholland, SK Hamilton, JL Tank, MJ Bernot, AJ Burgin, ...
Biogeochemistry 104 (1), 381-392, 2011
752011
Modeling the dynamics of wood in streams and rivers
SV Gregory, MA Meleason, DJ Sobota
American Fisheries Society Symposium 37, 315-335, 2003
682003
Decadal shift in nitrogen inputs and fluxes across the contiguous United States: 2002–2012
RD Sabo, CM Clark, J Bash, D Sobota, E Cooter, JP Dobrowolski, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 124 (10), 3104-3124, 2019
442019
Precipitation control over inorganic nitrogen import–export budgets across watersheds: a synthesis of long‐term ecological research
ES Kane, EF Betts, AJ Burgin, HM Clilverd, CL Crenshaw, JB Fellman, ...
Ecohydrology: Ecosystems, Land and Water Process Interactions …, 2008
382008
A stable isotope tracer study of the influences of adjacent land use and riparian condition on fates of nitrate in streams
DJ Sobota, SL Johnson, SV Gregory, LR Ashkenas
Ecosystems 15 (1), 1-17, 2012
352012
Riparian tree fall directionality and modeling large wood recruitment to streams
DJ Sobota, SV Gregory, JV Sickle
Canadian Journal of Forest Research 36 (5), 1243-1254, 2006
352006
Nitrogen inputs drive nitrogen concentrations in US streams and rivers during summer low flow conditions
RA Bellmore, JE Compton, JR Brooks, EW Fox, RA Hill, DJ Sobota, ...
Science of the Total Environment 639, 1349-1359, 2018
302018
Linking dissolved and particulate phosphorus export in rivers draining California's Central Valley with anthropogenic sources at the regional scale
DJ Sobota, JA Harrison, RA Dahlgren
Journal of environmental quality 40 (4), 1290-1302, 2011
282011
Excess nitrate from agricultural and urban areas reduces denitrification efficiency in streams
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452, 202-205, 2008
212008
A nitrogen physical input-output table (PIOT) model for Illinois
S Singh, JE Compton, TR Hawkins, DJ Sobota, EJ Cooter
Ecological modelling 360, 194-203, 2017
202017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20