Παρακολούθηση
Vasiliki Balaska
Vasiliki Balaska
Postdoctoral fellow, Duth
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pme.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unsupervised semantic clustering and localization for mobile robotics tasks
V Balaska, L Bampis, M Boudourides, A Gasteratos
Robotics and Autonomous Systems 131, 103567, 2020
262020
Multi-layer map: Augmenting semantic visual memory
IT Papapetros, V Balaska, A Gasteratos
2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1206-1212, 2020
192020
Enhancing satellite semantic maps with ground-level imagery
V Balaska, L Bampis, I Kansizoglou, A Gasteratos
Robotics and Autonomous Systems 139, 103760, 2021
182021
Graph-based semantic segmentation
V Balaska, L Bampis, A Gasteratos
Advances in Service and Industrial Robotics: Proceedings of the 27th …, 2019
132019
Self-localization based on terrestrial and satellite semantics
V Balaska, L Bampis, A Gasteratos
Engineering Applications of Artificial Intelligence 111, 104824, 2022
72022
BK tree indexing for active vision-based loop-closure detection in autonomous navigation
KA Tsintotas, V Sevetlidis, IT Papapetros, V Balaska, A Psomoulis, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 532-537, 2022
62022
Visual loop-closure detection via prominent feature tracking
IT Papapetros, V Balaska, A Gasteratos
Journal of Intelligent & Robotic Systems 104 (3), 54, 2022
62022
AROWA: An autonomous robot framework for Warehouse 4.0 health and safety inspection operations
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, SG Mouroutsos, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 494-499, 2022
42022
Smart counting of unboxed stocks in the Warehouse 4.0 ecosystem
V Balaska, D Folinas, FK Konstantinidis, A Gasteratos
2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2022
22022
A Viewpoint on the Challenges and Solutions for Driverless Last-Mile Delivery
V Balaska, K Tsiakas, D Giakoumis, I Kostavelis, D Folinas, A Gasteratos, ...
Machines 10 (11), 1059, 2022
12022
Generating Graph-Inspired Descriptors by Merging Ground-Level and Satellite Data for Robot Localization
V Balaska, L Bampis, S Katsavounis, A Gasteratos
Cybernetics and Systems, 1-19, 2022
12022
Semantic Communities from Graph-Inspired Visual Representations of Cityscapes
V Balaska, E Theodoridis, IT Papapetros, C Tsompanoglou, L Bampis, ...
Automation 4 (1), 110-121, 2023
2023
Embedded light-weight approach for safe landing in populated areas
T Mitroudas, V Balaska, A Psomoulis, A Gasteratos
arXiv preprint arXiv:2302.14445, 2023
2023
Automating dairy production lines with the yoghurt cups recognition and detection process in the Industry 4.0 era
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, D Tsilis, SG Mouroutsos, ...
Procedia Computer Science 217, 918-927, 2023
2023
Development of semantic mapping methods and their role in robotics
V Balaska
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15