Παρακολούθηση
Vasiliki Balaska
Vasiliki Balaska
Postdoctoral fellow, Duth
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pme.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sustainable crop protection via robotics and artificial intelligence solutions
V Balaska, Z Adamidou, Z Vryzas, A Gasteratos
Machines 11 (8), 774, 2023
312023
Unsupervised semantic clustering and localization for mobile robotics tasks
V Balaska, L Bampis, M Boudourides, A Gasteratos
Robotics and Autonomous Systems 131, 103567, 2020
312020
Enhancing satellite semantic maps with ground-level imagery
V Balaska, L Bampis, I Kansizoglou, A Gasteratos
Robotics and Autonomous Systems 139, 103760, 2021
262021
Multi-layer map: Augmenting semantic visual memory
IT Papapetros, V Balaska, A Gasteratos
2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1206-1212, 2020
222020
Graph-based semantic segmentation
V Balaska, L Bampis, A Gasteratos
Advances in Service and Industrial Robotics: Proceedings of the 27th …, 2019
152019
Automating dairy production lines with the yoghurt cups recognition and detection process in the Industry 4.0 era
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, D Tsilis, SG Mouroutsos, ...
Procedia Computer Science 217, 918-927, 2023
142023
BK tree indexing for active vision-based loop-closure detection in autonomous navigation
KA Tsintotas, V Sevetlidis, IT Papapetros, V Balaska, A Psomoulis, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 532-537, 2022
132022
AROWA: An autonomous robot framework for Warehouse 4.0 health and safety inspection operations
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, SG Mouroutsos, ...
2022 30th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 494-499, 2022
122022
Smart counting of unboxed stocks in the Warehouse 4.0 ecosystem
V Balaska, D Folinas, FK Konstantinidis, A Gasteratos
2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2022
112022
Self-localization based on terrestrial and satellite semantics
V Balaska, L Bampis, A Gasteratos
Engineering Applications of Artificial Intelligence 111, 104824, 2022
112022
Visual loop-closure detection via prominent feature tracking
IT Papapetros, V Balaska, A Gasteratos
Journal of Intelligent & Robotic Systems 104 (3), 54, 2022
92022
A Viewpoint on the Challenges and Solutions for Driverless Last-Mile Delivery
V Balaska, K Tsiakas, D Giakoumis, I Kostavelis, D Folinas, A Gasteratos, ...
Machines 10 (11), 1059, 2022
82022
Generating graph-inspired descriptors by merging ground-level and satellite data for robot localization
V Balaska, L Bampis, S Katsavounis, A Gasteratos
Cybernetics and Systems 54 (5), 697-715, 2023
62023
Achieving Zero Defected Products in Diary 4.0 using Digital Twin and Machine Vision
FK Konstantinidis, V Balaska, S Symeonidis, F Psarommatis, A Psomoulis, ...
Proceedings of the 16th International Conference on PErvasive Technologies …, 2023
32023
Embedded light-weight approach for safe landing in populated areas
T Mitroudas, V Balaska, A Psomoulis, A Gasteratos
arXiv preprint arXiv:2302.14445, 2023
32023
Defect detection using weakly supervised learning
V Sevetlidis, G Pavlidis, V Balaska, A Psomoulis, S Mouroutsos, ...
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-5, 2023
12023
Semantic communities from graph-inspired visual representations of cityscapes
V Balaska, E Theodoridis, IT Papapetros, C Tsompanoglou, L Bampis, ...
Automation 4 (1), 110-122, 2023
12023
Multi-criteria Decision Making for Autonomous UAV Landing
T Mitroudas, V Balaska, A Psomoulis, A Gasteratos
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-5, 2023
2023
TraDance: A dataset for assessing the performance of Greek folk dances recognition models
T Balafoutis, V Balaska, A Gasteratos
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2023
2023
Skeleton-Based Recognition of Traditional Greek Dance Steps using Machine Learning Algorithms
K Tragiannis, T Balafoutis, V Balaska, A Gasteratos
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20