Παρακολούθηση
Olivier Broennimann
Olivier Broennimann
Department of Ecology and Evolution, University of Lausanne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unil.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting species distributions for conservation decisions
A Guisan, R Tingley, JB Baumgartner, I Naujokaitis‐Lewis, PR Sutcliffe, ...
Ecology letters 16 (12), 1424-1435, 2013
19442013
Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial environmental data
O Broennimann, MC Fitzpatrick, PB Pearman, B Petitpierre, L Pellissier, ...
Global Ecology and Biogeography, 2012
15342012
Evidence of climatic niche shift during biological invasion
O Broennimann, UA Treier, H Müller‐Schärer, W Thuiller, AT Peterson, ...
Ecology letters 10 (8), 701-709, 2007
13022007
Niche dynamics in space and time
PB Pearman, A Guisan, O Broennimann, CF Randin
Trends in ecology & evolution 23 (3), 149-158, 2008
11912008
ecospat: an R package to support spatial analyses and modeling of species niches and distributions
V Di Cola, O Broennimann, B Petitpierre, FT Breiner, M d'Amen, C Randin, ...
Ecography 40 (6), 774-787, 2017
9182017
Climatic niche shifts are rare among terrestrial plant invaders
B Petitpierre, C Kueffer, O Broennimann, C Randin, C Daehler, A Guisan
Science 335 (6074), 1344-1348, 2012
9122012
Unifying niche shift studies: insights from biological invasions
A Guisan, B Petitpierre, O Broennimann, C Daehler, C Kueffer
Trends in ecology & evolution 29 (5), 260-269, 2014
6912014
Using niche‐based models to improve the sampling of rare species
A Guisan, O Broennimann, R Engler, M Vust, NG Yoccoz, A Lehmann, ...
Conservation biology 20 (2), 501-511, 2006
6892006
Predicting current and future biological invasions: both native and invaded ranges matter
O Broennimann, A Guisan
Biology letters 4 (5), 585-589, 2008
5582008
Vulnerability of African mammals to anthropogenic climate change under conservative land transformation assumptions
W Thuiller, O Broennimann, G Hughes, JRM Alkemade, GF Midgley, ...
Global Change Biology 12 (3), 424-440, 2006
4362006
Do geographic distribution, niche property and life form explain plants' vulnerability to global change?
O Broennimann, W Thuiller, G Hughes, GF Midgley, JMR Alkemade, ...
Global Change Biology 12 (6), 1079-1093, 2006
4022006
Biological Flora of the British Isles: Ambrosia artemisiifolia
F Essl, K Biró, D Brandes, O Broennimann, JM Bullock, DS Chapman, ...
Journal of Ecology 103 (4), 1069-1098, 2015
2542015
Selecting predictors to maximize the transferability of species distribution models: Lessons from cross‐continental plant invasions
B Petitpierre, O Broennimann, C Kueffer, C Daehler, A Guisan
Global Ecology and Biogeography 26 (3), 275-287, 2017
2392017
Prediction of plant species distributions across six millennia
PB Pearman, CF Randin, O Broennimann, P Vittoz, WO Knaap, R Engler, ...
Ecology letters 11 (4), 357-369, 2008
2352008
Building the niche through time: using 13,000 years of data to predict the effects of climate change on three tree species in Europe
L Maiorano, R Cheddadi, NE Zimmermann, L Pellissier, B Petitpierre, ...
Global Ecology and Biogeography 22 (3), 302-317, 2013
2242013
Shift in cytotype frequency and niche space in the invasive plant Centaurea maculosa
UA Treier, O Broennimann, S Normand, A Guisan, U Schaffner, T Steinger, ...
Ecology 90 (5), 1366-1377, 2009
2052009
Niche conservatism in non‐native birds in E urope: niche unfilling rather than niche expansion
D Strubbe, O Broennimann, F Chiron, E Matthysen
Global Ecology and Biogeography 22 (8), 962-970, 2013
2022013
Will climate change increase the risk of plant invasions into mountains?
B Petitpierre, K McDougall, T Seipel, O Broennimann, A Guisan, C Kueffer
Ecological Applications 26 (2), 530-544, 2016
1602016
High diversity among feather-degrading bacteria from a dry meadow soil
FS Lucas, O Broennimann, I Febbraro, P Heeb
Microbial Ecology 45, 282-290, 2003
1412003
Measuring the relative effect of factors affecting species distribution model predictions
E Thibaud, B Petitpierre, O Broennimann, AC Davison, A Guisan
Methods in Ecology and Evolution 5 (9), 947-955, 2014
1342014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20