Παρακολούθηση
Yung Shwen Ho
Yung Shwen Ho
Dovetail Genomics LLC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dovetail-genomics.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The genome of Chenopodium quinoa
DE Jarvis, YS Ho, DJ Lightfoot, SM Schmöckel, B Li, TJA Borm, ...
Nature 542 (7641), 307-312, 2017
6922017
Adaptation of the genetically tractable malaria pathogen Plasmodium knowlesi to continuous culture in human erythrocytes
RW Moon, J Hall, F Rangkuti, YS Ho, N Almond, GH Mitchell, A Pain, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (2), 531-536, 2013
2952013
Salinity tolerance loci revealed in rice using high-throughput non-invasive phenotyping
N Al-Tamimi, C Brien, H Oakey, B Berger, S Saade, YS Ho, ...
Nature communications 7 (1), 13342, 2016
2432016
Both CD31+ and CD31- Naive CD4+ T Cells Are Persistent HIV Type 1-Infected Reservoirs in Individuals Receiving Antiretroviral Therapy
F Wightman, A Solomon, G Khoury, JA Green, L Gray, PR Gorry, YS Ho, ...
The Journal of infectious diseases 202 (11), 1738-1748, 2010
1372010
The Genome Sequence of the Wild Tomato Solanum pimpinellifolium Provides Insights Into Salinity Tolerance
R Razali, S Bougouffa, MJL Morton, DJ Lightfoot, I Alam, M Essack, ...
Frontiers in Plant Science 9, 1402, 2018
932018
Normocyte-binding protein required for human erythrocyte invasion by the zoonotic malaria parasite Plasmodium knowlesi
RW Moon, H Sharaf, CH Hastings, YS Ho, MB Nair, Z Rchiad, E Knuepfer, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (26), 7231-7236, 2016
822016
HIV reservoirs in vivo and new strategies for possible eradication of HIV from the reservoir sites
NK Saksena, B Wang, L Zhou, M Soedjono, YS Ho, V Conceicao
HIV/AIDS-Research and palliative care, 103-122, 2010
772010
Assembly of the Genome of the Disease Vector Aedes aegypti onto a Genetic Linkage Map Allows Mapping of Genes Affecting Disease Transmission
P Juneja, J Osei-Poku, YS Ho, CV Ariani, WJ Palmer, A Pain, FM Jiggins
PLoS neglected tropical diseases 8 (1), e2652, 2014
572014
Exome and Transcriptome Sequencing of Aedes aegypti Identifies a Locus That Confers Resistance to Brugia malayi and Alters the Immune Response
P Juneja, CV Ariani, YS Ho, J Akorli, WJ Palmer, A Pain, FM Jiggins
PLoS Pathogens 11 (3), e1004765, 2015
422015
SiteSeek: post-translational modification analysis using adaptive locality-effective kernel methods and new profiles
PD Yoo, YS Ho, BB Zhou, AY Zomaya
BMC bioinformatics 9, 1-17, 2008
342008
Evidence for predilection of macrophage infiltration patterns in the deeper midline and mesial temporal structures of the brain uniquely in patients with HIV-associated dementia
L Zhou, R Rua, T Ng, V Vongrad, YS Ho, C Geczy, K Hsu, BJ Brew, ...
BMC infectious diseases 9, 1-14, 2009
292009
HIV-1 gp120 N-linked glycosylation differs between plasma and leukocyte compartments
YS Ho, AB Abecasis, K Theys, K Deforche, DE Dwyer, M Charleston, ...
Virology Journal 5, 1-10, 2008
212008
Genomic and phenotypic analyses reveal the emergence of an atypical Salmonella enterica serovar Senftenberg variant in China
M Abd El Ghany, X Shi, Y Li, HR Ansari, GA Hill-Cawthorne, YS Ho, ...
Journal of Clinical Microbiology 54 (8), 2014-2022, 2016
182016
Complete Genome Sequence of Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum Type Strain DSM46621
YS Ho, SA Adroub, F Aleisa, H Mahmood, G Othoum, F Rashid, M Zaher, ...
Journal of Bacteriology 194 (22), 6337-6338, 2012
152012
Complete Genome Sequence of Mycobacterium vaccae Type Strain ATCC 25954
YS Ho, SA Adroub, M Abadi, B Al Alwan, R Alkhateeb, G Gao, A Ragab, ...
Journal of Bacteriology 194 (22), 6339-6340, 2012
152012
Salinity tolerance loci revealed in rice using high-throughput non-invasive phenotyping. Nat Commun 7: 13342
N Al-Tamimi, C Brien, H Oakey, B Berger, S Saade, YS Ho, ...
122016
Hierarchical kernel mixture models for the prediction of AIDS disease progression using HIV structural gp120 profiles
PD Yoo, Y Shwen Ho, J Ng, M Charleston, NK Saksena, P Yang, ...
BMC genomics 11, 1-10, 2010
122010
K, Murphy, S
D Jarvis, Y Ho, D Lightfoot, S Schmöckel, B Li, T Borm, H Ohyanagi, ...
Arold, T. Gojobori, C. Linden, E. Loo, E. Jellen, P. Maughan, and M. Tester …, 2017
52017
Glycosylation in HIV-1 envelope glycoprotein and its biological implications
YS Ho, NK Saksena
Future Virology 8 (8), 783-800, 2013
32013
Data from: Salinity tolerance loci revealed in rice using high-throughput non-invasive phenotyping
N Al Tamimi, C Brien, H Oakey, B Berger, S Saade, Y Shwen Ho, ...
Dryad, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20