Παρακολούθηση
Zafeirakis Zafeirakopoulos
Zafeirakis Zafeirakopoulos
Institute for Information Technologies, Gebze Technical University, Turkey
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα risc.jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental evaluation and cross-benchmarking of univariate real solvers
M Hemmer, EP Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos, IZ Emiris, MI Karavelas, ...
Proceedings of the 2009 conference on Symbolic numeric computation, 45-54, 2009
462009
s-Lecture hall partitions, self-reciprocal polynomials, and Gorenstein cones
M Beck, B Braun, M Köppe, CD Savage, Z Zafeirakopoulos
The Ramanujan Journal 36 (1-2), 123-147, 2015
252015
Generating functions and triangulations for lecture hall cones
M Beck, B Braun, M Koppe, CD Savage, Z Zafeirakopoulos
SIAM Journal on Discrete Mathematics 30 (3), 1470-1479, 2016
152016
On Computing the Elimination Ideal Using Resultants with Applications to Gröbner Bases (2013)
M Gallet, H Rahkooy, Z Zafeirakopoulos
arXiv preprint arXiv:1307.5330, 0
13
Polyhedral Omega: a new algorithm for solving linear diophantine systems
F Breuer, Z Zafeirakopoulos
Annals of Combinatorics 21, 211-280, 2017
92017
Minkowski decomposition and geometric predicates in sparse implicitization
IZ Emiris, C Konaxis, Z Zafeirakopoulos
Proceedings of the 2015 ACM on International Symposium on Symbolic and …, 2015
62015
Cross-benchmarks of univariate algebraic kernels
I Emiris, M Hemmer, M Karavelas, S Limbach, B Mourrain, EP Tsigaridas, ...
ACS-TR-363602-02, INRIA, MPI and NUA, 2008
62008
On the geometry and the topology of parametric curves
C Katsamaki, F Rouillier, E Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos
Proceedings of the 45th International Symposium on Symbolic and Algebraic …, 2020
52020
Using resultants for inductive Gröbner bases computation
H Rahkooy, Z Zafeirakopoulos
ACM Communications in Computer Algebra 45 (1/2), 135-136, 2011
52011
Efficient computation of dual space and directional multiplicity of an isolated point
A Mantzaflaris, H Rahkooy, Z Zafeirakopoulos
Computer Aided Geometric Design 47, 114-129, 2016
32016
On the space of Minkowski summands of a convex polytope
IZ Emiris, A Karasoulou, E Tzanaki, Z Zafeirakopoulos
32st European Workshop on Computational Geometry (EuroCG), Book of Abstracts …, 2016
32016
An Algebraic Framework for Extending Orthogonal Designs
C Koukouvinos, DE Simos, Z Zafeirakopoulos
ACM Communications in Computer Algebra 45 (1/2), 123-124, 2011
22011
PTOPO: A Maple package for the topology of parametric curves
C Katsamaki, F Rouillier, E Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos
ACM Communications in Computer Algebra 54 (2), 49-52, 2020
12020
A Gröbner bases method for complementary sequences
C Koukouvinos, DE Simos, Z Zafeirakopoulos
Proceedings of Applications of Computer Algebra (ACA), 255, 2013
12013
Partition analysis via polyhedral geometry
F Breuer, Z Zafeirakopoulos
ACM Communications in Computer Algebra 46 (3/4), 76-77, 2013
12013
On the average complexity for the verification of compatible sequences
C Koukouvinos, V Pillwein, DE Simos, Z Zafeirakopoulos
Information Processing Letters 111 (17), 825-830, 2011
12011
PTOPO: Computing the geometry and the topology of parametric curves
C Katsamaki, F Rouillier, E Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos
Journal of Symbolic Computation 115, 427-451, 2023
2023
Mathematical Aspects of Computer and Information Sciences: 8th International Conference, MACIS 2019, Gebze, Turkey, November 13–15, 2019, Revised Selected Papers
D Slamanig, E Tsigaridas, Z Zafeirakopoulos
Springer Nature, 2020
2020
A Machine Learning Framework for Volume Prediction
U Önal, Z Zafeirakopoulos
Analysis of Experimental Algorithms: Special Event, SEA² 2019, Kalamata …, 2019
2019
Ehrhart Interpolation Polytopes
Z Zafeirakopoulos
ROMANIAN-TURKISH MATHEMATICS COLLOQUIUM, 72, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20