Follow
Emre Erdoğan
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal sermaye, güven ve Türk gençliği
E Erdoğan
www.urbanhobbit.net/PDF/Sosyal%20Sermaye_emre%20erdogan.pdf, 3-39, 2006
692006
Türk gençliği ve siyasal katılım: 1999-2003
E Erdoğan
İstanbul: Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı, 2003
652003
Fanusta diyaloglar: Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları
E Erdoğan, PU Semerci
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018
522018
Who cannot access education? Difficulties of being a student for children from Syria in Turkey
P Uyan-Semerci, E Erdoğan
Vulnerable Children and Youth Studies 13 (1), 30-45, 2018
462018
Understanding young citizens˘ political participation in Turkey: does ˇbeing young˘matter?
E Erdoğan, P Uyan-Semerci
Southeast European and Black Sea Studies 17 (1), 57-75, 2017
452017
" Biz" liğin aynasından yansıyanlar: Türkiye gençliğinde kimlikler ve ötekileştirme
PU Semerci, E Erdoğan, ES Önal
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017
402017
TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İÇİN BİR REHBER: Gereklilikler, Sınırlılıklar ve İncelikler
EEP Uyan-Semerci, E Erdoğan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021
342021
Turkey: Divided we stand
E Erdogan
On Turkey 118, 1-4, 2016
332016
Dimensions of polarization in Turkey
E Erdoğan, P Uyan-Semerci
Istanbul Bilgi University Center for Migration Research Report, https://goc …, 2018
292018
Contextualizing subjective well-being of children in different domains: Does higher safety provide higher subjective well-being for child citizens?
P Uyan-Semerci, E Erdoğan, B Akkan, S Müderrisoğlu, A Karatay
Children and Youth Services Review 80, 52-62, 2017
282017
How Turkey˘s repetitive elections affected the populist tone in the discourses of the Justice and Development Party Leaders
T Erçetin, E Erdoğan
Philosophy & Social Criticism 44 (4), 382-398, 2018
252018
Obscurities of a referendum foretold: The 2017 constitutional amendments in Turkey
HD Bilgin, E Erdoğan
Review of Middle East Studies 52 (1), 29-42, 2018
242018
Mevsimlik gezici tarım işçiliği 2014 araştırma raporu
P Uyan Semerci, E Erdoğan, S Kavak
Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, 2014
242014
Attitudes towards Syrians in Turkey-2017
E Erdoğan, PU Semerci
German Marshall Fund Discussion on Turkish Perceptions of Syrian Refugees …, 2018
212018
Child well-being indicators through the eyes of children in Turkey: a happy child would be one who…
P Uyan-Semerci, E Erdoğan
Child Indicators Research 10, 267-295, 2017
212017
“Dış Politikada Siyasallaşma: Türk Kamuoyunun “Davos Krizi” ve Etkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri”
E Erdoğan
Uluslararası İlişkiler 10 (37), 37-67, 2013
212013
Olasılıksızlığın Kuramını Aramak: Türk Gençliğive Siyasal Partilere Katılım
E Erdoğan
içinde Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri …, 2009
202009
Being a NEET in Turkey: Determinants and consequences
E Erdoğan, N Yentürk, AA Akyüz, Y Kurtaran, L Yurttagüler, K Dursun, ...
Power 2, 2017
192017
Siyasal Psikoloji Siyasal Katılım Hakkında Ne Öğretebilir? Gezi Protestoları'na Katılanlar Üzerinden Bir Değerlendirme
E Erdoğan
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 3 (1), 31-58, 2015
192015
Unwanted, unwelcome: Anti-immigration attitudes in Turkey
E Erdoğan
On Turkey Analysis, 2014
192014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20