Παρακολούθηση
Josef Sivic
Josef Sivic
Czech Technical University, CIIRC, ELLIS Unit Prague
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cvut.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Video Google: A text retrieval approach to object matching in videos
J Sivic, A Zisserman
ICCV 2003, 1470, 2003
82162003
Learning and transferring mid-level image representations using convolutional neural networks
M Oquab, L Bottou, I Laptev, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
35802014
Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching
J Philbin, O Chum, M Isard, J Sivic, A Zisserman
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
35512007
NetVLAD: CNN architecture for weakly supervised place recognition
R Arandjelovic, P Gronat, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
22792016
Lost in quantization: Improving particular object retrieval in large scale image databases
J Philbin, O Chum, M Isard, J Sivic, A Zisserman
IEEE CVPR, 1-8, 2008
17832008
Discovering objects and their location in images
J Sivic, BC Russell, AA Efros, A Zisserman, WT Freeman
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 1 …, 2005
12912005
Total recall: Automatic query expansion with a generative feature model for object retrieval
O Chum, J Philbin, J Sivic, M Isard, A Zisserman
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
10432007
Is object localization for free?-weakly-supervised learning with convolutional neural networks
M Oquab, L Bottou, I Laptev, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
10062015
Using multiple segmentations to discover objects and their extent in image collections
BC Russell, WT Freeman, AA Efros, J Sivic, A Zisserman
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
8632006
Hello! My name is... Buffy''--Automatic Naming of Characters in TV Video.
M Everingham, J Sivic, A Zisserman
BMVC 2 (4), 6, 2006
8202006
Non-uniform deblurring for shaken images
O Whyte, J Sivic, A Zisserman, J Ponce
International journal of computer vision 98, 168-186, 2012
8192012
What makes paris look like paris?
C Doersch, S Singh, A Gupta, J Sivic, A Efros
ACM Transactions on Graphics 31 (4), 2012
7432012
Sift flow: Dense correspondence across different scenes
C Liu, J Yuen, A Torralba, J Sivic, WT Freeman
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
7252008
Efficient visual search of videos cast as text retrieval
J Sivic, A Zisserman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (4), 591-606, 2008
6662008
Discovering object categories in image collections
J Sivic, BC Russell, AA Efros, A Zisserman, WT Freeman
6282005
Howto100m: Learning a text-video embedding by watching hundred million narrated video clips
A Miech, D Zhukov, JB Alayrac, M Tapaswi, I Laptev, J Sivic
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
5942019
Seeing 3d chairs: exemplar part-based 2d-3d alignment using a large dataset of cad models
M Aubry, D Maturana, AA Efros, BC Russell, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
5812014
Localizing moments in video with natural language
L Anne Hendricks, O Wang, E Shechtman, J Sivic, T Darrell, B Russell
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 5803-5812, 2017
5442017
Convolutional neural network architecture for geometric matching
I Rocco, R Arandjelovic, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
4962017
24/7 place recognition by view synthesis
A Torii, R Arandjelovic, J Sivic, M Okutomi, T Pajdla
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
4842015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20