Παρακολούθηση
Rodrygo L. T. Santos
Rodrygo L. T. Santos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcc.ufmg.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploiting query reformulations for web search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 881-890, 2010
5282010
Context-aware event recommendation in event-based social networks
AQ de Macedo, LB Marinho, RLT Santos
Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 2015
2162015
Search Result Diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Foundations and Trends® in Information Retrieval 9 (11), 1-90, 2015
1612015
From puppy to maturity: Experiences in developing terrier
C Macdonald, R McCreadie, RLT Santos, I Ounis
Open Source Information Retrieval 60, 2012
1462012
Intent-aware search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1342011
The whens and hows of learning to rank for web search
C Macdonald, RLT Santos, I Ounis
Information Retrieval 16 (5), 584-628, 2013
1312013
Explicit search result diversification through sub-queries
RLT Santos, J Peng, C Macdonald, I Ounis
European Conference on Information Retrieval, 87-99, 2010
1282010
Selectively diversifying web search results
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
1242010
University of glasgow at trec 2009: Experiments with terrier
R McCreadie, C Macdonald, I Ounis, J Peng, RL Santos
GLASGOW UNIV (UNITED KINGDOM), 2009
642009
On the usefulness of query features for learning to rank
C Macdonald, RLT Santos, I Ounis
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
612012
Blog track research at TREC
C Macdonald, RLT Santos, I Ounis, I Soboroff
ACM SIGIR Forum 44 (1), 58-75, 2010
602010
Integrating proximity to subjective sentences for blog opinion retrieval
RLT Santos, B He, C Macdonald, I Ounis
European Conference on Information Retrieval, 325-336, 2009
582009
Learning to rank query suggestions for adhoc and diversity search
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Information Retrieval 16 (4), 429-451, 2013
572013
About learning models with multiple query-dependent features
C Macdonald, RLT Santos, I Ounis, B He
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 31 (3), 11, 2013
542013
Characterizing the YouTube video-sharing community
RL Santos, BP Rocha, CG Rezende, AA Loureiro
Federal University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brazil, Tech. Rep, 2007
492007
On the role of novelty for search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Information Retrieval 15 (5), 478-502, 2012
472012
Aggregating productivity indices for ranking researchers across multiple areas
H Lima, THP Silva, MM Moro, RLT Santos, W Meira Jr, AHF Laender
Proceedings of the 13th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries …, 2013
432013
Keeping a digital library clean: new solutions to old problems
AHF Laender, MA Gonçalves, RG Cota, AA Ferreira, RLT Santos, ...
Proceedings of the eighth ACM symposium on Document engineering, 257-262, 2008
382008
On tag recommendation for expertise profiling: A case study in the scientific domain
IS Ribeiro, RLT Santos, MA Gonçalves, AHF Laender
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and …, 2015
322015
Topic diversity in tag recommendation
F Belém, R Santos, J Almeida, M Gonçalves
Proceedings of the 7th ACM Conference on Recommender Systems, 141-148, 2013
322013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20