Παρακολούθηση
Giancarlo Soavi
Giancarlo Soavi
Institut für Festkörperphysik, FSU Jena
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-jena.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Broadband, electrically tunable third-harmonic generation in graphene
G Soavi, G Wang, H Rostami, DG Purdie, D De Fazio, T Ma, B Luo, ...
Nature nanotechnology 13 (7), 583, 2018
2562018
Out-of-plane heat transfer in van der Waals stacks through electron–hyperbolic phonon coupling
KJ Tielrooij, NCH Hesp, A Principi, MB Lundeberg, EAA Pogna, ...
Nature nanotechnology 13 (1), 41-46, 2018
1762018
Room‐temperature synthesis of 2D Janus crystals and their heterostructures
DB Trivedi, G Turgut, Y Qin, MY Sayyad, D Hajra, M Howell, L Liu, S Yang, ...
Advanced materials 32 (50), 2006320, 2020
1622020
Snapshots of the retarded interaction of charge carriers with ultrafast fluctuations in cuprates
S Dal Conte, L Vidmar, D Golež, M Mierzejewski, G Soavi, S Peli, F Banfi, ...
Nature Physics 11 (5), 421-426, 2015
1282015
Exciton–exciton annihilation and biexciton stimulated emission in graphene nanoribbons
G Soavi, S Dal Conte, C Manzoni, D Viola, A Narita, Y Hu, X Feng, ...
Nature communications 7 (1), 11010, 2016
1042016
Multispecies and individual gas molecule detection using Stokes solitons in a graphene over-modal microresonator
T Tan, Z Yuan, H Zhang, G Yan, S Zhou, N An, B Peng, G Soavi, Y Rao, ...
Nature communications 12 (1), 6716, 2021
1002021
Intravalley Spin–Flip Relaxation Dynamics in Single-Layer WS2
Z Wang, A Molina-Sanchez, P Altmann, D Sangalli, D De Fazio, G Soavi, ...
Nano Letters 18 (11), 6882-6891, 2018
972018
Hot carriers in graphene–fundamentals and applications
M Massicotte, G Soavi, A Principi, KJ Tielrooij
Nanoscale 13 (18), 8376-8411, 2021
942021
All-optical polarization and amplitude modulation of second-harmonic generation in atomically thin semiconductors
S Klimmer, O Ghaebi, Z Gan, A George, A Turchanin, G Cerullo, G Soavi
Nature Photonics 15 (11), 837-842, 2021
842021
Charge photogeneration in donor–acceptor conjugated materials: influence of excess excitation energy and chain length
R Tautz, E Da Como, C Wiebeler, G Soavi, I Dumsch, N Fröhlich, ...
Journal of the American Chemical Society 135 (11), 4282-4290, 2013
842013
Control of crystal symmetry breaking with halogen-substituted benzylammonium in layered hybrid metal-halide perovskites
T Schmitt, S Bourelle, N Tye, G Soavi, AD Bond, S Feldmann, B Traore, ...
Journal of the American Chemical Society 142 (11), 5060-5067, 2020
802020
Ultrafast pseudospin dynamics in graphene
M Trushin, A Grupp, G Soavi, A Budweg, D De Fazio, U Sassi, ...
Physical Review B 92 (16), 165429, 2015
622015
Broadly tunable ultrafast pump-probe system operating at multi-kHz repetition rate
A Grupp, A Budweg, MP Fischer, J Allerbeck, G Soavi, A Leitenstorfer, ...
Journal of Optics 20 (1), 014005, 2017
612017
Electrically tunable four-wave-mixing in graphene heterogeneous fiber for individual gas molecule detection
N An, T Tan, Z Peng, C Qin, Z Yuan, L Bi, C Liao, Y Wang, Y Rao, G Soavi, ...
Nano Letters 20 (9), 6473-6480, 2020
552020
Ultrafast charge photogeneration in semiconducting carbon nanotubes
G Soavi, F Scotognella, D Brida, T Hefner, F Spath, MR Antognazza, ...
The Journal of Physical Chemistry C 117 (20), 10849-10855, 2013
512013
Strongly Coupled Coherent Phonons in Single-Layer MoS2
C Trovatello, HPC Miranda, A Molina-Sanchez, R Borrego-Varillas, ...
ACS nano 14 (5), 5700-5710, 2020
492020
Hot electrons modulation of third harmonic generation in graphene
G Soavi, G Wang, H Rostami, A Tomadin, O Balci, I Paradeisanos, ...
arXiv preprint arXiv:1903.00989, 2019
442019
Nonlinear co-generation of graphene plasmons for optoelectronic logic operations
Y Li, N An, Z Lu, Y Wang, B Chang, T Tan, X Guo, X Xu, J He, H Xia, Z Wu, ...
Nature communications 13 (1), 3138, 2022
432022
Exciton–phonon coupling strength in single-layer MoSe2 at room temperature
D Li, C Trovatello, S Dal Conte, M Nuß, G Soavi, G Wang, AC Ferrari, ...
Nature Communications 12 (1), 954, 2021
422021
High energetic excitons in carbon nanotubes directly probe charge-carriers
G Soavi, F Scotognella, D Viola, T Hefner, T Hertel, G Cerullo, G Lanzani
Scientific reports 5 (1), 9681, 2015
422015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20