Παρακολούθηση
Miklos Maroti
Miklos Maroti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.u-szeged.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The flooding time synchronization protocol
M Maróti, B Kusy, G Simon, A Lédeczi
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
32392004
Sensor network-based countersniper system
G Simon, M Maróti, A Lédeczi, G Balogh, B Kusy, A Nádas, G Pap, J Sallai, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
9052004
The generic modeling environment
A Ledeczi, M Maroti, A Bakay, G Karsai, J Garrett, C Thomason, ...
Workshop on Intelligent Signal Processing, Budapest, Hungary 17 (01), 2001, 2001
8232001
Composing domain-specific design environments
Á Lédeczi, A Bakay, M Maroti, P Volgyesi, G Nordstrom, J Sprinkle, ...
Computer 34 (11), 44-51, 2001
7712001
Radio interferometric geolocation
M Maróti, P Völgyesi, S Dóra, B Kusý, A Nádas, Á Lédeczi, G Balogh, ...
Proceedings of the 3rd international conference on Embedded networked sensor …, 2005
4492005
Simulation-based optimization of communication protocols for large-scale wireless sensor networks
G Simon, P Volgyesi, M Maróti, A Ledeczi
IEEE aerospace conference 3, 31339-31346, 2003
3312003
Existence theorems for weakly symmetric operations
M Maróti, R McKenzie
Algebra universalis 59 (3-4), 463-489, 2008
2232008
Countersniper system for urban warfare
Á Lédeczi, A Nádas, P Völgyesi, G Balogh, B Kusy, J Sallai, G Pap, ...
ACM Transactions on Sensor networks (TOSN) 1 (2), 153-177, 2005
2162005
Next generation (meta) modeling: web-and cloud-based collaborative tool infrastructure.
M Maróti, T Kecskés, R Kereskényi, B Broll, P Völgyesi, L Jurácz, ...
MPM@ MoDELS 1237, 41-60, 2014
1712014
Elapsed time on arrival: a simple and versatile primitive for canonical time synchronisation services
B Kusy, P Dutta, P Levis, M Maroti, A Ledeczi, D Culler
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 1 (4), 239-251, 2006
1682006
Shooter localization in urban terrain
M Maroti, G Simon, A Ledeczi, J Sztipanovits
Computer 37 (8), 60-61, 2004
1682004
Composition and cloning in modeling and meta-modeling
G Karsai, M Maroti, Á Lédeczi, J Gray, J Sztipanovits
IEEE Transactions on Control Systems Technology 12 (2), 263-278, 2004
1322004
Directed flood-routing framework for wireless sensor networks
M Maróti
ACM/IFIP/USENIX International Conference on Distributed Systems Platforms …, 2004
1312004
Acoustic Ranging in Resource-Constrained Sensor Networks.
J Sallai, G Balogh, M Maroti, A Ledeczi, B Kusy
International Conference on Wireless Networks, 467-, 2004
1302004
C2STEM: A system for synergistic learning of physics and computational thinking
NM Hutchins, G Biswas, M Maróti, Á Lédeczi, S Grover, R Wolf, KP Blair, ...
Journal of Science Education and Technology 29, 83-100, 2020
1182020
Node density independent localization
B Kusy, A Ledeczi, M Maroti, L Meertens
Proceedings of the 5th international conference on Information processing in …, 2006
1182006
On metamodel composition
Á Lédeczi, G Nordstrom, G Karsai, P Volgyesi, M Maroti
Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Control …, 2001
1152001
A visual programming environment for learning distributed programming
B Broll, A Lédeczi, P Volgyesi, J Sallai, M Maroti, A Carrillo, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE technical symposium on computer science …, 2017
952017
Sensor node localization using mobile acoustic beacons
M Kushwaha, K Molnar, J Sallai, P Volgyesi, M Maroti, A Lédeczi
IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems Conference …, 2005
952005
High-accuracy differential tracking of low-cost GPS receivers
W Hedgecock, M Maroti, J Sallai, P Volgyesi, A Ledeczi
Proceeding of the 11th annual international conference on Mobile systems …, 2013
942013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20