Παρακολούθηση
Felix Stahlberg
Felix Stahlberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation: A review
F Stahlberg
Journal of Artificial Intelligence Research 69, 343-418, 2020
3422020
On NMT search errors and model errors: Cat got your tongue?
F Stahlberg, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1908.10090, 2019
1582019
Neural models of text normalization for speech applications
H Zhang, R Sproat, AH Ng, F Stahlberg, X Peng, K Gorman, B Roark
Computational Linguistics 45 (2), 293-337, 2019
1122019
Syntactically guided neural machine translation
F Stahlberg, E Hasler, A Waite, B Byrne
The 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 299, 2016
862016
Synthetic data generation for grammatical error correction with tagged corruption models
F Stahlberg, S Kumar
arXiv preprint arXiv:2105.13318, 2021
842021
Seq2Edits: Sequence transduction using span-level edit operations
F Stahlberg, S Kumar
arXiv preprint arXiv:2009.11136, 2020
802020
Simple fusion: Return of the language model
F Stahlberg, J Cross, V Stoyanov
arXiv preprint arXiv:1809.00125, 2018
762018
Source sentence simplification for statistical machine translation
E Hasler, A de Gispert, F Stahlberg, A Waite, B Byrne
Computer Speech & Language 45, 221-235, 2017
512017
Neural machine translation by minimising the Bayes-risk with respect to syntactic translation lattices
F Stahlberg, A de Gispert, E Hasler, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1612.03791, 2016
402016
The QCRI recognition system for handwritten Arabic
F Stahlberg, S Vogel
Image Analysis and Processing—ICIAP 2015: 18th International Conference …, 2015
342015
Neural grammatical error correction with finite state transducers
F Stahlberg, C Bryant, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1903.10625, 2019
312019
An operation sequence model for explainable neural machine translation
F Stahlberg, D Saunders, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1808.09688, 2018
312018
Word segmentation through cross-lingual word-to-phoneme alignment
F Stahlberg, T Schlippe, S Vogel, T Schultz
Spoken Language Technology Workshop (SLT), 85-90, 2012
312012
Text generation with text-editing models
E Malmi, Y Dong, J Mallinson, A Chuklin, J Adamek, D Mirylenka, ...
arXiv preprint arXiv:2206.07043, 2022
292022
Neural and FST-based approaches to grammatical error correction
Z Yuan, F Stahlberg, M Rei, B Byrne, H Yannakoudakis
Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2019
292019
Multi-representation ensembles and delayed SGD updates improve syntax-based NMT
D Saunders, F Stahlberg, A De Gispert, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1805.00456, 2018
282018
Domain adaptive inference for neural machine translation
D Saunders, F Stahlberg, A de Gispert, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1906.00408, 2019
272019
The university of cambridge's machine translation systems for WMT18
F Stahlberg, A de Gispert, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1808.09465, 2018
242018
SGNMT--A Flexible NMT Decoding Platform for Quick Prototyping of New Models and Search Strategies
F Stahlberg, E Hasler, D Saunders, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1707.06885, 2017
232017
Using context in neural machine translation training objectives
D Saunders, F Stahlberg, B Byrne
arXiv preprint arXiv:2005.01483, 2020
212020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20