Παρακολούθηση
George Papatheodorou
George Papatheodorou
Professor of Environmental and Geological Oceanography, Department of Geology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The degradation potential of PET bottles in the marine environment: An ATR-FTIR based approach
GP Christos Ioakeimidis, KN Fotopoulou, HK Karapanagioti, Maria Geraga ...
Scientific reports 6 (1), 1-8, 2016
313*2016
Marine debris on the seafloor of the Mediterranean Sea: examples from two enclosed gulfs in Western Greece
A Stefatos, M Charalampakis, G Papatheodorou, G Ferentinos
Marine Pollution Bulletin 38 (5), 389-393, 1999
2361999
Investigating hypoxia in aquatic environments: diverse approaches to addressing a complex phenomenon
J Friedrich, F Janssen, D Aleynik, HW Bange, N Boltacheva, MN Çagatay, ...
Biogeosciences 11 (4), 1215-1259, 2014
2172014
A long-term study of temporal hydrochemical data in a shallow lake using multivariate statistical techniques
G Papatheodorou, G Demopoulou, N Lambrakis
Ecological Modelling 193 (3-4), 759-776, 2006
1982006
Benthic marine litter in four Gulfs in Greece, Eastern Mediterranean; abundance, composition and source identification
A Koutsodendris, G Papatheodorou, O Kougiourouki, M Georgiadis
Estuarine, Coastal and Shelf Science 77 (3), 501-512, 2008
1722008
A comparative study of marine litter on the seafloor of coastal areas in the Eastern Mediterranean and Black Seas
C Ioakeimidis, C Zeri, H Kaberi, M Galatchi, K Antoniadis, N Streftaris, ...
Marine Pollution Bulletin 89 (1-2), 296-304, 2014
1642014
Beach litter dynamics on Mediterranean coasts: Distinguishing sources and pathways
M Prevenios, C Zeri, C Tsangaris, S Liubartseva, E Fakiris, ...
Marine pollution bulletin 129 (2), 448-457, 2018
1532018
A pockmark field in the Patras Gulf (Greece) and its activation during the 14/7/93 seismic event
T Hasiotis, G Papatheodorou, N Kastanos, G Ferentinos
Marine Geology 130 (3-4), 333-344, 1996
1481996
Sediment transport processes on an active submarine fault escarpment: Gulf of Corinth, Greece
G Ferentinos, G Papatheodorou, MB Collins
Marine Geology 83 (1-4), 43-61, 1988
1311988
Early seafaring activity in the southern Ionian Islands, Mediterranean Sea
G Ferentinos, M Gkioni, M Geraga, G Papatheodorou
Journal of Archaeological Science 39 (7), 2167-2176, 2012
1282012
Seismic reflection imaging of active offshore faults in the Gulf of Corinth: their seismotectonic significance
A Stefatos, G Papatheodorou, G Ferentinos, M Leeder, R Collier
Basin Research 14 (4), 487-502, 2002
1272002
Seismic reflection imaging of active offshore faults in the Gulf of Corinth: their seismotectonic significance
A Stefatos, G Papatheodorou, G Ferentinos, M Leeder, R Collier
Basin Research 14 (4), 487-502, 2002
1272002
Short-term climate changes in the southern Aegean Sea over the last 48,000 years
M Geraga, S Tsaila-Monopolis, C Ioakim, G Papatheodorou, G Ferentinos
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 220 (3-4), 311-332, 2005
1192005
Evaluation of palaeoenvironmental changes during the last 18,000 years in the Myrtoon basin, SW Aegean Sea
M Geraga, C Ioakim, G Papatheodorou, G Ferentinos
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 156 (1-2), 1-17, 2000
1132000
Application of multivariate statistical procedures to the hydrochemical study of a coastal aquifer: an example from Crete, Greece
G Papatheodorou, N Lambrakis, G Panagopoulos
Hydrological Processes: An International Journal 21 (11), 1482-1495, 2007
1122007
Rapid spatiotemporal variations in rift structure during development of the Corinth Rift, central Greece
CW Nixon, LC McNeill, JM Bull, RE Bell, RL Gawthorpe, TJ Henstock, ...
Tectonics 35 (5), 1225-1248, 2016
1092016
The quest for seafloor macrolitter: a critical review of background knowledge, current methods and future prospects
M Canals, CK Pham, M Bergmann, L Gutow, G Hanke, E Van Sebille, ...
Environmental Research Letters 16 (2), 023001, 2021
1062021
Submarine and coastal sediment failure triggered by the 1995, Ms= 6.1 R Aegion earthquake, Gulf of Corinth, Greece
G Papatheodorou, G Ferentinos
Marine Geology 137 (3-4), 287-304, 1997
1011997
High sediment yields and cool, wet winters: Test of last glacial paleoclimates in the northern Mediterranean
REL Collier, MR Leeder, M Trout, G Ferentinos, E Lyberis, ...
Geology 28 (11), 999-1002, 2000
922000
Natural radionuclides and 137Cs distributions and their relationship with sedimentological processes in Patras Harbour, Greece
H Papaefthymiou, G Papatheodorou, A Moustakli, D Christodoulou, ...
Journal of Environmental Radioactivity 94 (2), 55-74, 2007
892007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20