Παρακολούθηση
George Papatheodorou
George Papatheodorou
Professor of Environmental and Geological Oceanography, Department of Geology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marine debris on the seafloor of the Mediterranean Sea: examples from two enclosed gulfs in Western Greece
A Stefatos, M Charalampakis, G Papatheodorou, G Ferentinos
Marine Pollution Bulletin 38 (5), 389-393, 1999
2241999
Investigating hypoxia in aquatic environments: diverse approaches to addressing a complex phenomenon
J Friedrich, F Janssen, D Aleynik, HW Bange, N Boltacheva, MN Çagatay, ...
Biogeosciences 11 (4), 1215-1259, 2014
1912014
A long-term study of temporal hydrochemical data in a shallow lake using multivariate statistical techniques
G Papatheodorou, G Demopoulou, N Lambrakis
Ecological Modelling 193 (3-4), 759-776, 2006
1832006
Benthic marine litter in four Gulfs in Greece, Eastern Mediterranean; abundance, composition and source identification
A Koutsodendris, G Papatheodorou, O Kougiourouki, M Georgiadis
Estuarine, Coastal and Shelf Science 77 (3), 501-512, 2008
1622008
A comparative study of marine litter on the seafloor of coastal areas in the Eastern Mediterranean and Black Seas
C Ioakeimidis, C Zeri, H Kaberi, M Galatchi, K Antoniadis, N Streftaris, ...
Marine Pollution Bulletin 89 (1-2), 296-304, 2014
1432014
A pockmark field in the Patras Gulf (Greece) and its activation during the 14/7/93 seismic event
T Hasiotis, G Papatheodorou, N Kastanos, G Ferentinos
Marine Geology 130 (3-4), 333-344, 1996
1401996
Seismic reflection imaging of active offshore faults in the Gulf of Corinth: their seismotectonic significance
A Stefatos, G Papatheodorou, G Ferentinos, M Leeder, R Collier
Basin Research 14 (4), 487-502, 2002
1282002
Seismic reflection imaging of active offshore faults in the Gulf of Corinth: their seismotectonic significance
A Stefatos, G Papatheodorou, G Ferentinos, M Leeder, R Collier
Basin Research 14 (4), 487-502, 2002
1282002
Sediment transport processes on an active submarine fault escarpment: Gulf of Corinth, Greece
G Ferentinos, G Papatheodorou, MB Collins
Marine Geology 83 (1-4), 43-61, 1988
1261988
Short-term climate changes in the southern Aegean Sea over the last 48,000 years
M Geraga, S Tsaila-Monopolis, C Ioakim, G Papatheodorou, G Ferentinos
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 220 (3-4), 311-332, 2005
1192005
Early seafaring activity in the southern Ionian Islands, Mediterranean Sea
G Ferentinos, M Gkioni, M Geraga, G Papatheodorou
Journal of Archaeological Science 39 (7), 2167-2176, 2012
1162012
Beach litter dynamics on Mediterranean coasts: Distinguishing sources and pathways
M Prevenios, C Zeri, C Tsangaris, S Liubartseva, E Fakiris, ...
Marine pollution bulletin 129 (2), 448-457, 2018
1142018
Evaluation of palaeoenvironmental changes during the last 18,000 years in the Myrtoon basin, SW Aegean Sea
M Geraga, C Ioakim, G Papatheodorou, G Ferentinos
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 156 (1-2), 1-17, 2000
1092000
Submarine and coastal sediment failure triggered by the 1995, Ms= 6.1 R Aegion earthquake, Gulf of Corinth, Greece
G Papatheodorou, G Ferentinos
Marine Geology 137 (3-4), 287-304, 1997
1031997
Application of multivariate statistical procedures to the hydrochemical study of a coastal aquifer: an example from Crete, Greece
G Papatheodorou, N Lambrakis, G Panagopoulos
Hydrological Processes: An International Journal 21 (11), 1482-1495, 2007
1002007
Rapid spatiotemporal variations in rift structure during development of the Corinth Rift, central Greece
CW Nixon, LC McNeill, JM Bull, RE Bell, RL Gawthorpe, TJ Henstock, ...
Tectonics 35 (5), 1225-1248, 2016
952016
High sediment yields and cool, wet winters: Test of last glacial paleoclimates in the northern Mediterranean
REL Collier, MR Leeder, M Trout, G Ferentinos, E Lyberis, ...
Geology 28 (11), 999-1002, 2000
932000
Natural radionuclides and 137Cs distributions and their relationship with sedimentological processes in Patras Harbour, Greece
H Papaefthymiou, G Papatheodorou, A Moustakli, D Christodoulou, ...
Journal of Environmental Radioactivity 94 (2), 55-74, 2007
852007
Active faulting within the offshore western Gulf of Corinth, Greece: Implications for models of continental rift deformation
LC McNeill, CJ Cotterill, TJ Henstock, JM Bull, A Stefatos, REL Collier, ...
Geology 33 (4), 241-244, 2005
852005
Methane flux and origin in the Othrys ophiolite hyperalkaline springs, Greece
G Etiope, B Tsikouras, S Kordella, E Ifandi, D Christodoulou, ...
Chemical Geology, 161-174, 2013
822013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20